The Hans Christian Andersen Center

Dato: 28. januar 1836
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag Aften 28 Januar 1837 [c: 1836].

Kićre Andersen.

Det ćrgrede mig, da jeg kom hiem i Efter Midd., at hřre, at De ikke var inviteret ud til Middag, saaledes som i Formiddags blev paastaaet, og jeg skylder Dem Undskyldning for at De ikke betimelig var underrettet om, at jeg ikke kunde vćre hiemme til Middag og see mine sćdvanlige Giester. Da jeg i Mandags blev tilsagt til Taffelet, tćnkde jeg strax paa at sige Dem det, men saa har jeg glemt det, og det maa De tilgive.

Deres ganske

Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter