Dato: 28. juli 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Odense den 28 Juli 1835.

Kjære Hr Professor!

"Vi sees da i Sommer!" var Deres sidste venlige Ord til mig; det var nu ogsaa mit Ønske, paa min Flugt hjemad, at flyve over Sorøe! hos Dem og Deres kjære Kone føler jeg mig saa vel. Tre eller fire Dage vil De jo nok have mig? Jeg skulde ogsaa til Nørager, hvor jeg er indbedet, men i det jeg vil afsted, kan jeg ikke ret blive enig med mig selv, hvorledes jeg skal lægge min Reiseplan, det er faldet mig ind: Nu er det Skoleferie, Ingemanns er maaskee borte. Derfor griber jeg Pennen og vil underrettes om De er i Sorøe eller ei og om De har et Hjørne i det store Huus, til en saa lang Digter, som jeg er. Dette Brev faaer De alt Torsdag; [overstr: men] vil De nu være saa fortræffelig, at sende mig blot et "Ja" med første Post, jeg kan da ganske vist faae Svaret Søndagaften; faaer jeg til den Tid intet, da antager jeg at De ei er i Sorøe og forandrer min Reise derefter. Vil De sende [overstr: mit] Brevet til Herregaarden »Lykkesholm per Odense. Paa dette [smukkeste rettet til:] smukke Sted er jeg bestemt til Onsdag morgen, men neppe længer. Altsaa / flyver jo nok Deres Brevdue fra Sorøe paa Løverdag. Jeg har næsten fuldendt et nyt Stykke, "Skilles og mødes" og gjemmer i Hovedet Planen til første Deel af en nye Roman, der foregaaer i Danmark og i vor Tid. Hils Deres kjære Frue ret meget fra mig!

af ganske Hjerte Deres

H.C. Andersen.

i hast! /

[Udskrift:]

ST.

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sorø

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 95-98)