Dato: 27. februar 1833
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 27 Febr 1833

Kire Sn!

Modtag herved min skyldigste Tak for den mig ved din Skrivelse af 28de f. M. tilsendte 1 Rbdl. Det var en god Hjelp for mig i disse besvrlige Tider. Det glder mig meget af dit Brev at erfare at Du lever vel og at Du har nydt den Naade personligen at overrke Hs Majestt dine sidste Digte Aarets tolv Maaneder. Du skriver gode Christian at jeg maae lade Dig vide om jeg ikke har vret paa Comoedie i men hvorledes skulde jeg komme der, thi uden Betaling kan jeg jo ikke komme, og at give Penge for at komme der, har jeg som en fattig Kone ikke Raad til da enhver Skilling jeg faaer maae anvendes til Livets Forndenheder og ikke til Fornielser. Hvor Karen er og hvorledes hun lever derom kan jeg intet melde Dig, da jeg ikke veed hvor hun opholder sig. Jeg hrer jevnlig af en og anden at Dine Arbeider bermmes i Aviserne, hvilket glder mig meget. At Du sidstafvigte Juul har moret Dig meget og erholdt mange Forringer kan ikke andet end glde mig. Hvad mig angaaer da er jeg efter Omstndighederne Gudskeelov temmelig vel jeg gaaer nu hver Dag hos Jomfrue Lohmann hvor jeg har det ret godt men Penge faaer jeg ikke, men derimod lidet af Klder hvad der kan falde af og noget T y faaer jeg ogsaa vasket imellem. Gode Christian da Markedet nu forestaaer og jeg hiligen trnger til et par Skoe og 1 Srk da jeg nsker snart at kunde gaae til Herrens Bord; saa beder jeg Dig hvis det bliver Dig mueligt forinden Markedet at sende mig lidet og om mueligt noget mere end sdvanligt for at jeg kunde faae mig et par Skoe og 1 Srk hvortil jeg er saa hilig trngende. Jeg haaber Du opfylder min Begjring saafremt det paa nogen Maade er dig mueligt jeg skal da ikke plage dig saasnart igjen. - Fra Iversens, Seborgs og Guldbergs saa og Jomfrue Lohmann og Capitain Hansens samt Starups skal jeg hilse Dig mange Gange; alle glder sig med mig at det gaaer Dig vel. PrsteEnken Madame Bunkeflod er for kort Tid siden dd hvilket Du vel allerede har seet af A viserne. Vinteren har i disse Dage atter indfundet sig, men jeg trster mig ved, at jeg har faaet en god Trye af din Frakke som Du sendte mig saa jeg haaber den vil holde Kulden ude. At dette Brev maatte trffe Dig ved godt Helbred det nskes af Din til Dden oprigtige Moder

Marie Jrgensen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter