Dato: 5. januar 1833
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

5. Jan. 1833

... Skal imidlertid jeg vælge min Primadonna mellem de 12 [Aarets 12 Maaneder], saa tager jeg først Marts – og sidst Decembeer. Denne sidste Maaned, maa jeg tilstaae, fyldesgjør mig ikke. Jeg føler godt Ideen, som gaaer igjennem den, men den er ikke klar; dett Hele er mig et Blandingsgods, som jeg heller af Dem ahvde ønsket heelt anderledes. Efter den skrækkelige November-Storm skulde Christendommens Epos fulgt i December, den skulde dæmpet Stormen: Christus blev født. Husk hans Gang paa Søen, da Petrus kaldte paa Ham: Herre, vi forgaae. Der havde Mephistopheles fundet sin Modsætning. – Dog Tak, tusende Tak for det Fortræffelige, vi fik, der saa aldeles har godtgjort mine Tanker om Dem, og som nok skal vise al Verden, hvor fast De rider og leder Deres Pegasus. - .

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter