Dato: 19. december 1832
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 19 Desbr. 1832

Kjre Christian!

Dit Brev af 19 f. M. har jeg rigtig modtaget tilligemed de deri indlagte 3 Mk. 2 Sk. for hvilke jeg herved takker Dig tusende Gange. Det Ty som Du skriver at have sendt med en Skipper til mig har jeg ogsaa rigtig modtaget og jeg takker Dig mange tusende Gange herfor. Jeg har allerede faaet mig syet en Spndser af Frakken som jeg haaber skal varme mig godt naar Vinteren rigtig begynder at tage fat; jeg har givet 3 Mk for at faae den skaaren og syet. Det glder mig meget af dit Brev at erfare, at der i Berlin er blev en holdt en Forelsning over dine Digte. At Du som Du i dit Brev skriver er frisk og vel glder mig inderlig meget; Jeg er Gud skee lov ogsaa vel naar jeg undtager mit daarlige Been. Jeg venter at naar Du gode Christian fortiener noget igjen ved dine Digte at Du da er saa god at huske paa mig med lidet til Hjelp for mig i mine trngende Omstndigheder. Fra alle dine Venner og Bekjendtere skal jeg hilse Dig mange Gange de glder sig alle med mig at det gaaer Dig saaveI. En gldelig Julefest og tilkommende lyksaligt Nyeaar med mange flere paaflgende nsker jeg Dig og jeg nedbeder stedse Himlens Velsignelse over Dig.

Din oprigtige Moder

Marie Jrgensen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter