Dato: 17. november 1830
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre ANDERSEN.

Tak for Deres Brev og det Tilsendte. Ogsaa jeg er af den Mening, at det lille Digt: Digteren og Amor er noget af det Bedste De har skrevet. Saavel dette som det flgende (ogsaa et smukt) Digt skulle paa Fredag komme i Flyveposten. Jeg gratulerer til Omvendelsen, og nsker at den maa have god Fremgang. Ikke for at slaae Dem fra Poesien, hvortil De har et decideret Talent, men tvertimod for endnu inderligere at hengive Dem til den, gjr De vel i at lade den hvile engang imellem, og imidlertid ved Studering berige Dem med Stof. Hvor jeg ved Raad eller Daad kan vre Dem til Nytte, skal det stedse vre mig en sand Fornielse.

17. Novbr. 1830.

Deres

J. L. HEIBERG.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrrende Johan Ludvig Heiberg