Dato: 27. maj 1823
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hjertelskende kjere Sn!

Fortryd ei paa min lnge udeblivelse med at skrive Dig til, jeg haver vret paa Slottet, og der er altid nok for mig at forrette. Dine Skrivelser haver jeg rigtig bekommet, og deraf Erfaret, at Du er i god Stand, og ved Helsen, som meget fornier mig.

Farfaders Kakkelovn, haver Magistraten Pandtet for 4 Rdlr. 4 Mk. som han var skyldig for Skatter, og bragt den paa Raadstuen, men Ole Sadelmager, var saa God, og laante mig Pengene til at indlse den med, altsaa hentet jeg Kakkelovnen, og den staaer ved Ole Sadelmager.

Du skrev mig til, om Farfader var kommet i Hospitalet, nei endnu ikke, Det er best, at Du skriver noget desangaaende til Etatsraad Bentz; men at Du saaledes mager det med Din skrivelse, at jeg kan forblive i den ene Enden af Huset, saa [seer] jeg gjerne at han kunde komme i Hospitalet, - Kongen er vendende hertil i nste Maaned, og da kommer han jo igjennem Slagelse, Du veed, at 250 Rdlr. i Sedler, blev taget fra Bestefader, det var gamle Sedler, men noget Godtgjrelse burde han dog have, isr, naar det bliver Majestten overtydet, at Bedstefader er Vandvittig, men tillige trngende, til at nyde noget for dem; vr nu saa god, at give et lidet Skrift til Kongen desangaaende.

Fra Sekreteer Adler, Kapitain Hansen, den unge Lohmann, Jomfrue Lohmann, Aptiker Andersens, Bispinden og frst og sidst Bogtrykker Iversen og den heele Familie, Den unge Starup og Kone og Brn, alle disse haver jeg Dig at hilse mange gange fra.

Jeg henlever din Moder

Anne Marie Jrgensen

Odense den 27de Mai 1823.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter