Dato: April 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Rasmus Nyerup
Sprog: dansk.

[ikke HCAs hndskrift - renskrift?]

Hr Professor og Provst paa Regentsen R Nyerup store Kanikestrde 49 Kibenhavn

Gode Hr Professor Nyerup

Jeg takker Dem meget for de tilsendte Penge som jeg rigtigt har bekommet. De var mig en stor Hjlp. Jeg kan ikke beskrive Dem min barnlige Glde da jeg saa Odense, jeg maatte grde, hver Gjenstand mindede mig om Barndoms-Timer,min gamle Moder nedbad Velsignelse over mine Velgjrere. Hun kjendte mig ikke strax, for 4re Aar siden drog jeg ud af Odense, et fattigt Barn paa 14 Aar, uden nogen Hjelper eller Leder, min Fader var dd og jeg havde kun 14 Rdlr i Lommen, til Axelstad vinkede min Skytsengel mig og dristigt da jeg ikke havde Forstand nok til at tnke mig Farer derved, fulgte jeg den. jeg kjendte ikke et Menneske i Byen, men Gud, til hvem jeg ganske hengav mig, srgede faderligt for mig. - Jeg havde mange Nringssorger, men Tak ske ham, at en umild Dag glemmes for nogle glade ieblikke. - Fra jeg var et lille Barn og kunde begynde at lse, lb jeg aldrig som andre Brn om at lege, men sad hjemme ved min Bog; engang fik jeg en Oversttelse af Schakspears Vrker, og til alles Forundring, interesserede det mig meest af alt. - Jeg viste virkeligt et Slags god Smag i Valg af Lektyre og begyndte saa selv at skrive Vers og Tragedier. - Som rigtigt nok ikke duede meget. - Jeg fandt i Kjbenhavn Velgjrere som tog sig af mig, og nu er jeg jo kommen i god Vej. - Jeg strber ogsaa alt hvad jeg kan, da jeg nu nok indseer, at det er ganske ndvendigt at lre noget til Gavns. - Barnligt stoler jeg paa Gud, og han vil sikkert ei forlade mig! - Dersom Nogen kan blive Digter, ved de Begivenheder som mde ham i hans Ungdom, saa maa jeg blive det; da jeg i disse 4re sidste Aar har havdt god Lejlighed til at lre at kjende Menneskene. - Jeg takker Dem meget for at De lader min lille Skisse indrykke, det vilde fornie mig meget at faae det Nummer af Harpen hvori den staar. - Dog vilde det glde mig mere at faae engang et Brev fra Dem. Hils Hr. Etatsraad ... Colin, eller [Ahabuk? ulseligt] fra mig. - Min Adresse er til Andersen logerer hos Fru Henneberg i Slagelse.

Deres taknemlige

Andersen

Jeg faaer i Skolen alletider Udmrket godt for min Opfrstel, min _ Historie Lexer og Religion.

Grsk og Latin gaaer derimod ei godt men det kommer vel nok. - Alle grammatik Lexer falder mig tungt!

Hils Deres Datter fra mig. -

Det var min Fdselsdag den 2den April! Jeg fyldte da mit 18 Aar

Tekst fra: Solveig Brunholm (afskrift microfilmscan 78, 288-91)