Dato: 2. november 1822
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kerre sn

Din Sk[r]yvelse haver ieg Rigtig Bekommet, ieg hrre der af at det gaar Dig Kontrarig, mens teng velken hiarte Byrden Viller Paa Det er og Bliver din troe og hulde Moder, Svnens 0yge Obnes mod naar du dinne Lokker, mens di torre der 0ves maae skal dit harte oploke, den troskabe at ieg Ber for dig, mit Hiart derfor mod Boge, Din sster er Rste til dig mens dog i Mod min villige Ligeledes som Du haver skrvet mig til, mens det var ikke til at Endre, Gode Gode Sn du ved vel min Besverlihed som haver taget magt saa vel for dig som for din Sster, mens det skal dog gled mig Naar ieg ser din skrivelse, da er det mig lige saa kert som ieg kan kosse di Paa Hond og Mond, udforglmelig Sn, Lad Her Lynant v. Martisen det Brv Lese og Bed ham om at han opfylder sinne Lfter da han dog Haver villet u[n]der mit Hiarte, din fader er mig ingen stde, den Almegtig og Du skal verre min stde. Du helses fra Her Oberste Lynant v. Gulberg og Reg.mester v. Schov og Regmester Schols tillig din gode Sster tusen Gange fra mig Din opr[i]gtig Moder nu til Dden.

Anne Marige Gonnesen

Odense den 2d Novenber 1822

Skryv mig Din Adrese vor Du lasere saaledes at Brvet ikke skal gaae fiel da min lensel er for Dig.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost