Dato: 31. august 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 31te Agusti 1831

Hiert Elskede Kire Snn H.C. Anersen.

Nst min Allerskyldigste Tak for din kirlige Skrivelse af 24de Juli d. aar Glder det mig at du er Frisk og vel. Hvaed mig Angaaer da Takker ieg Gued for Helbrede i denne besvrlige Tiid, Jeg vilde Gierne til Herrens bord men ieg kan ikke komme uden Du vil Hielpe mig med nogle Penge og Skrive mig selv til med samme men det Maatte vre med snareste Mueligt thi ieg lnges Meget efter at komme der; Flittig Hilsen fra Madamme Iversen og Madamme Sebaarre at Du med Snareste Skriver os til da vi have Lnge ventedt efter Breve fra Dig for at erfare deraf at Du er Frisk og veel; Hvilket er voris strste Glde; Madame Starup og hendes Sn tilige med alle Goede Venner bede Dig kirligt Hilsedt; men Frst og Sidst fra din Gamle Moeder Leev veel det nsker din Oprigtige Moeder til Dden

Ane Marie Jrgensens

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.