Dato: 27. november 1826
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Andersen!

i hvor gierne jeg end havde seet Dem forblive i Huset hos Deres Rector, hvis alvorlige Omhu for Deres videnskabelige Dannelse De altid har paaskinnet, saa maa jeg dog af et Brev fra ham slutte, at deri muligen kunde skee en Forandring. Skulde dette indtrffe, da skal jeg nrmere underrette Dem om, hvor De skal tage hen. Til Studering hrer et roligt Sind. Jeg vil derfor gientage mit Dem forhen givne Raad, at De, i hvad der end mder, beflitter Dem paa, at have Deres hele Hue og Tanke henvendt paa Underviisningen.

Lev vel! Collin.

d. 27 Nov 1826.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus