Dato: 2. februar 1825
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Sn!

Din sidste skrivelse haver jeg med Glde, modtaget, O, gode Christian, Hvor Din Gamle Moder glder sig, over Din gode Fremgang, og det er, og bliver Din Moders Hiertens nske at det bestandig maae gaae Dig Lykkelig og vel! gode Christian. Din Moder, Henlever i det faste Haab, at Du min gode Sn, bliver min Alderdoms Trst, og Glde, Dit dle Hjerte er jeg overbevist om fler lige saa meget for mig. Som mit Moderlige Hjerte for Dig! Gode Sn Du helses fra Alle paa det Kirligste, og nsker Dig en god Fremgang. Men isr Helses Du fra Din til Dden hengivne Moder.

Od. d. 2. Feb. 1825.

Anne Marie

gode Christian, denne Dag er min Bryllupsdag for 20 Aar siden. -

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.