Dato: 16. juli 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madamme Andersen.

Ferien her i Skolen begyndte iaftes og den varer i nsten 3 Uger; da jeg sidst var inde i Kjbenhavn sagde De, at De gldede Dem over, at jeg saa hurtig igjen vilde hjem for at lse; jeg tror altsaa at jeg vil glde Dem mere nu ved at tilmelde Dem, at jeg har besluttet at blive hjemme hele denne Ferie og repetere, at jeg kan staae mig heldigt ved den store Examen i October. Jeg maa tilstaae at jeg meget har Lyst til at komme til Kjbenhavn, men saa vil Fornielsen vre desto strre til Julen [Herefter flge Charactererne]

Her har vret et Skuespillerselskab, de gave herlige Stykker, nemlig die Ahnfrau og Kysset og refigenet og Mndenes Troskab, tilsidst en stor Ballet: Zemire und Azor. Dandsen var ligesaa slet som deres Spil i die Ahnfrau var herligt. Man siger herude at jeg bliver mager og at jeg endogsaa er melankolsk, men det er fordi jeg stedse holder mig hjemme, da jeg tydelig indseer, hvormeget jeg har forsmt i min Barndom. Jeg manglede desvrre mange Forkundskaber da jeg kom i Skolen, og De kan vre overbevist om, at jeg strber efter Evne at ophjelpe det. - Jeg lser og skriver slet ingen Poesi, det vilde vre uklogt. Jeg har fr lst alt for meget, det gode og slette, og nu maa jeg sge ved nyttige Kundskaber at ordne dette paa sin rette Hylde og nyde noget mere kraftig om just ikke saa fordielig Fde for den forkjlede Gane. - I Onsdags blev Hr. Rektoren indsat i Kirken og jeg blev anmodet om at skrive en Kantate som afsanges efter Biskoppens latinske Tale. Her er den:

Mel. Kom, o kom du Aand som giver.

Fret Liv Alherren giver,

Spiren sprnger sine Baand;

Naar den da med Mildhed bliver

Pleiet af en sikker Haand,

Staaer den kraftfuld, reen og skjn,

Skjnker ham sin rige Ln.

Lige tndtes ikke Flammen,

Men med Lrelyst og Flid

Vil vi strbe tro tilsammen

At benytte Ungdoms Tid.

Himlens Fader styrke dem,

Som til Held os lede frem.

De kan vre hvis [dvs. vis paa], at jeg ikke havde skrevet det uden at vre anmodet og har ogsaa sendt Hr. Etatsraad Collin en Afskrift, da jeg underretter ham om ethvert Skridt jeg gjr, som jeg maa efter min Pligt. Da jeg var i Klosterkirken i Onsdags gik jeg ud paa Kirkegaarden for at sge Digteren Frankenaus Grav; jeg fandt den, men den var ganske begroet med Nelder, og Inscriptionen paa Vggen var skjult af lasede Klder som skulde trres. De har dog lst hans herlige elegiske Digte, hvoriblandt Christiansborgs Ruiner. Det gjorde mig saa ondt at hre Madam Zincks Dd, hendes herlige Fremstilling af Cendrillon vil jeg aldrig glemme. Lev vel

rbdigst Der

kleine

Declamator.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Gode Madamme Andersen!

Ferien her i Skolen begyndte i Aftes og den varer nsten i 3 Uger; da jeg sidst var inde i Kjbenhavn sagde De, at De gldede Dem over, at jeg saa hurtig igjen vilde hjem for at lse; jeg tror altsaa at jeg vil glde Dem mere nu ved at tilmelde Dem, at jeg har besluttet at blive hjemme hele denne Ferie og repetere, at jeg kan staae mig heldigt ved den store Examen her i Skolen i October. I 3 Uger vil jeg kunde faae lst en stor Deel, og glder mig alt i Haabet at det vil vre mig til stort Gavn. Jeg maa tilstaae, at jeg meget har Lyst til at komme til Kjbenhavn, men saa vil Fornielsen vre desto strre til Julen. - At De kan see hvorledes jeg kommer ud af det vil jeg her afskrive mine Charakterer for denne sidste maaned, maaske at De vil vise Hr. Professor Rahbek dem. -

Dansk Gramatik, Meget godt

Dansk Stiil Meget godt?

Tydsk - godt godt

Geografi, Meget Godt?

Aritmetik - Godt?

Historie Meget Godt?

Latinsk Stiil godt

Latin, Temmeligt godt

Fransk Meget godt

Geometri, godt godt

Skrivning godt godt

Regning godt godt

Sang Meget godt.

L. Historie Udmrket godt

Religion Udmrket godt

Opfrsel, Udmrket godt

Disse 3 Ting har jeg stedse bedst Charakteer for af dem alle i Skolen. Her har vret et Skuespillerselskab her i Byen, de gave herlige Stykker, jeg saa 2, som ogsaa godt bleve spilede, nemlig die Ahnfrau af Grilparther og Kysset og refigenet i een Act tilsidst, en stor Ballet: Zemire und Asor. Dandsen var ligesaa slet som deres Spil i die Ahnfrau var herligt. - Man siger herude at jeg bliver Mager, og at jeg endogsaa er Melankolsk, men det er fordi jeg stedse holder mig hjemme; da jeg tydelig indseer, hvor meget jeg har / forsmt i min Barndom; og hvor ndvendig Kundskaber er mig for at kunde betrde den Bane som er maalet for min Strben. - Jeg manglede desvrre mange Forkundskaber da jeg kom i Skolen, og De kan vre overbeviist om, at jeg strber efter Evne at ophielpe det. - Jeg lser og skriver slet ingen Poesi, det vilde vre uklogt. - Jeg har fr lst alt for meget, det gode og slette, og nu maa jeg sge ved nyttige Kundskaber at ordne dette paa sin rette Hylde og nyde noget mere kraftig om just ikke saa fordielig Fde for den forkilede Gane. - Jeg gir alt hvad jeg kan, stter ganske Lid til Gud, jeg har jo ingen anden Fader; og lader saa det gaae som det vil i denne Verden. - I Onsdags blev Hr. Rectoren indsat i Kirken, og jeg blev anmodet om at skrive en lille Kantate, som afsanges efter Biskoppens latinske Tale. Her er den:

Mel. Kom o kom du Aand som giver, osv.

#

Fret Liv Alherren giver,

Spiren sprnger sine Baand,

Naar den da med Mildhed bliver

Pleiet af en sikker Haand,

Staaer den kraftfuld reen og skin,

Skinker ham sin rige Ln. -

#

Lige tndtes ikke Flammen,

Men med lre Lyst og Flid

Vil vi strbe tro tilsammen

At benytte Ungdoms Tid.

Himlens Fader styrke dem,

Som til Held os lede frem.

De kan vre hvis, at jeg ikke Havde skrevet det uden at vre anmodet og har ogsaa sendt Hr. Etatsraad Kolin en Afskrift, da jeg underretter ham om et Hvert Skridt jeg gir som jeg maa efter min Pligt. - O hils Mange Gange hele den Colbirnske samt Rabens Familie fra mig. - / De maa endelig gire mig den store Glde at skrive mig et lille Brev til i denne Ferie og lade mig vide hvoledes de alle lever, glem ikke Deres lille datter og Valdemar!

Boer Hr. Thile paa Bakhuset vil Da ikke Deres Hr. Mand hilse ham fra mig. - Da jeg var i Klosterkirken i Onsdags ved Hr Rectorens Indsttelse gik jeg ud paa Kirkegaarden for at sge Digteren Frankenaus Grav, jeg fandt den, men den var ganske begroet med Nelder og Indskriptionen paa Vgen var skiult af lasede Klder som skulde tres, det er dog en Skam at lade hans Grav saa forfalde. - De har dog lst hans herlige elegiske Digte, hvoriblandt Christiansborgs Ruiner. Det gjorde mig saa ondt at hre Madamme Zincks Dd; hendes herlige Fremstilling af Cendrillon vil jeg aldrig glemme. Lev vel! jeg venter ganske sikkert nogle Linier fra Dem eller Deres Hr Mand og forbliver

rbdigst

Der kleine Declamator

Min Adresse

Til H. C. Andersen, Desippel i Slagelse lrde Skole logerer hos Mad: Henneberg

[Udskrift:]

Kongelig Skuespillerinde Madam Andersen

afleveres hos Hr. Professor Rahbek

paa Bakkehuset ved

Frederiksberg ved

Kibenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 31-34)