Dato: 16. juni 1822
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Forfatteren af Stykket: Rverne i Vissenberg

d. 16de Junii 1822.

Idet de anordnede Censorer tilbageskikke Stykket: Rverne i Vissenberg, som aldeles uskikket for Skuepladsen, nske de, at det med Hensyn til Forfatterens personlige Stilling maatte fra Theaterdirectionen blive ham tilkjendegivet, at med den fuldkomne Mangel paa elementr Dannelse og alle uundvrlige Forkundskaber, som dette Stykke paa hver Side viser, det endog for de allerypperste Anlg vilde vre umuligt at frembringe noget, der kunde fortjene at fremstilles for et dannet Publicum eller forelgges smagfulde og kyndige Lsere. Srdeles kjrt vilde det vre dem, hvis dette Vink maatte formaae det unge Menneske til at sge, og hans Venner og Velyndere til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, han saa ivrig sger efter at betrde, stedse maa og vil blive ham lukket. - Dette skulde Directionen ved at tilbagesende Stykket ikke undlade at tilmelde Forfatteren.

HOLSTEIN. RAHBEK. OLSEN. COLLIN.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (2)