Dato: 17. august 1875
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til Fru Dorothea Melchior.

Holsteinborg 17. 8. 75!

Nu min kjre Fru Melchior da vor kjre gamle, dle Ven, Danmarks Digter er hensoved og De efter hans Jordfstelse vel atter mere er kommet til Ro, tr jeg flge Hjertets Trang ved at skrive til Dem. Og De, som er saa god og saa beredt til at forstaa Andre De vil hellerikke finde det anmassende naar jeg beder Dem ogsaa modtage min Tak for Alt hvad De har vret for den kjre gamle Ven, og Alt hvad han har fundet og modtaget i Deres venlige, kjrlige Hjem. Ja i denne Henseende synes mig at vi Alle staa i Gjeld til Dem og aldrig br Deres Trofasthed glemmes af Enhver der har havt Leilighed til at gldes derved.

Jeg kommer vist med det frste nogle faa Timer til Byen, for at besge min Tandlge, men saasnart jeg opholder mig lidt lngere i Kjbenhavn, da beder jeg om at turde besge Dem for da ogsaa ret at hre om vor dyrebare, dle gamle Vens sidste Levedage.

Men hvilken Naade at Vor Herre forundte ham saa stille at sove hen saa vi tr trstes ved at hans Engel har baaret og lfted ham til de evige Boliger hvor der er godt at vre. Hvor gribende var en Moders Tak med Krandsen paa hans Kiste! mon der ikke er givet Dem Leilighed til at samle en Krands af flere saadanne Beviser?!

Jeg haaber at denne for os ualmindelig varme Sommer har vret velgjrende for Deres kjre Datter Anna? jeg beder Dem hilse hende og hendes Sdskende og De selv med Hr. Melchior modtage en hjertelig, taknemlig Hilsen fra min Husbond og Deres

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost