Dato: 1. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[brevet er ikke HCAs hndskrift, det er Dorothea Melchiors. Men underskriften er HCAs]

Rolighed den 1ste Juli 1875

Kjre Herr Weber!

Da for et Par Aar siden Herr Skomager Gredsted i Odense anmodede mig om at lse til en Indtgt for fattige Haandvrkeres, ved ham, rejste Stiftelse, der er blevet hdret med at bre Frederik den 7endes Navn, indkom, troer jeg halvandet Hundrede Rigsdaler. Da jeg blev vist om i Bygningen saa jeg flere Vrelser betegnede med Bidragernes Navne, eller disse vare ogsaa bibragte paa en Tavle paa Gangen; jeg lovede et andet Aar at lse igjen, og forstod at Herr Gredsted udtalte at et af Vrelserne da skulde fre mit Navn. Jeg kommer nppe mer til at holde Foredrag, men vilde derfor nu gjerne vide, hvor meget den hele ringeste Sum maa vre for at dette smukke nske kan opfyldes. Vil De tale til Herr Gredsted herom; han, De, og jeg maa indtil videre / vre de Eneste, som maa vide herom. De giver mig nok klar Besked! Jeg lider af Bronchitis, kan ikke spise, ikke sove; dette er under hele min Sygdom, nu min tungeste Tid. Hils Deres Brud Deres Forldre Familie, Herr Gredsted vore flles Venner. Tak for alt Godt!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 242-43)