Dato: 9. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

806. Til E. Collin. Kjbenhavn 9 Apr 1875. Kjre Ven !

Er De ikke nok saa god, snarest, naar De kan, at give mig vedlagte Skrivelse paa Tydsk og sige mig dertil om jeg glad og taknemlig nok har udtrykt mig, ellers hjelper De paa Stilen. Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S

Det engelske Blad the daily news havde igaar en lang, hist interesant Artikkel om mig som Digter, hvor jeg kommer i Selskab med saa store Navne at jeg isandhed fler mig ganske lille derved.

"Der Verein Berliner Presse"

har i hieste Grad overrasket og gldet mig ved den store inderlige Deeltagelse den har viist mig ved paa den meest hdrende Maade at erindre min 70 aarige Fdselsdag og ved Tilsendelsen af den i kunstnerisk Udstyrelse saa skjnne og i Indhold saa hjerteligt smukt givne Hilsen. Strax ved Modtagelsen, den 5 April, afsendte jeg etTelegram tildenhitredeFor ening og haabede allerede den flgende Dag at kunne i Brev-Skrivelse fyldigere udtale min Tak, men jeg er endnu syg, Krfterne slaae ikke til, frst i Dag kan jeg afsende Dem min dybtflte Udtalelse af Taknemlighed. Det er kun fattige Ord jeg kan sige, mens man har forundt mig saa meget Solskin og saa stor Glde. Vre alle velsignet og takket. Min dle bermte Ven Auerbach som har nedskrevet Adressen bringer jeg snarest en srlig Takskrivelse. Med den inderligste Taknemlighed

H.C.A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost