Dato: 24. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 24 Juli 1874.

Kjre Fru Melchior! Iaftes meget seent, Klokken var nsten elleve, kom frst Posten fra Bane-Stationen hertil. Jeg havde ingen Tanke om at erholde Brev, mindst fra Dem, kjre Fru Melchior og blev rigtigt glad overrasket. Jeg bragte Grevinden Deres venlige Lyknskning til hendes Fdselsdag og hun paalagde mig, naar vi saaes, da ret at takke Dem for Deres elskvrdige Opmrksomhed. Her var meget festligt; flere hundrede Mennesker havde fra Omegnen samlet sig i Haven, hvor Danebrog vaiede, et smukt Fyrvrkeri blev afbrndt og Tjretnder brndte i Kanalerne og paa de stille Indser hele Natten. Jeg havde paa Ungdommens Opfordring skrevet dem 30 Cotillon Vers, og man bad [overstreget: da] mig Allesammen, [overstreget: dog] at blive oppe for at hre Versene lst! men det trak forfrdeligt lnge ud! Aftensmaden fik vi hen ad Klokken 12 og en Dame blev tildeelt mig at fre tilbords. Jeg var uendelig trt, maatte flere Gange sge at finde Hvile, men overalt mdte jeg Folk, som talte til mig. Klokken blev henved 3, fr Versene lstes. [overstreget: og] Greven [ overstreget: derpaa] udbragte da et Hurra for mig som gjentoges af hele den glade Skare. Jeg sgte nu til Ro, men var overanstrngt, Klokken blev halv fire da jeg endeligt kom iseng hvor jeg laae til Klokken 10 i Formiddags, men flte mig [overstreget: da] saa nerveus, havde saa voldsomme Smerter lige i Hjertegruben at det var en Qval at blive kldt paa; jeg lagde mig derfor strax igjen hen paa Sophaen hvor jeg snart faldt isvn og frst vaagnede Klokken 12, da var jeg mindre forpiint. Grevinden kom ind for at see til mig; [overstreget: fik mig] jeg gik til Frokostbordet, Mad og Drikke stillede, for en kort Tid, de nerveuse Smerter, men de ere ikke borte. Greven var nu [overstreget: inde hos mig] for et ieblik siden herinde og bad mig at blive [overstreget: imorgen] til jeg ret havde udhvilet mig efter den anstrngende Festnat. Gjentog atter, at jeg var en velkommen Gjst saa lnge jeg vilde blive her, og han troede at jeg havde godt af Opholdet. Jeg troer det samme, men nu lnges jeg efter at see de kjre trofaste Venner paa "Rolighed", det er ogsaa lidt kjedeligt saaledes nu tre Gange efter hinanden herude at udstte Afreisen. Jeg bestemte altsaa, da jeg idag [overstreget: endnu] ikke har det godt, at [overstreget: jeg] blive her endnu to Dage lngere og frst tage herfra frstkommende Mandag den 27 Juli; jeg indtrffer da paa Kjbenhavns Banegaard med Toget et Qvarteer fr 9 om Aftenen. Dette mit Brev vil jo tidsnok indtrffe og give Efterretning om min Ankomst. I dette ieblik kom Brev fra Oksen og Weber, de ere i Heidelberg og gaae nu til Schweitz, henrykte over Alt hvad de have seet. Hils alle Kjre, Deres Mand og Brn

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

E.S.

Tilgiv mig dette mindre godt skrevne Brev; men jeg har igjen Besvr med at skrive.-

Tekst fra: Niels Oxenvad