Dato: 22. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

792. Til E. og Henriette Collin. Bregentved den 22 Juli 1874.

Hjertelig Tak, kjre Ven, for Deres velkomne, hist elskvrdige Brev! De gldede mig saa meget, satte mit Humeur i Ro, det har endnu altid sine Svingninger. Det er nu saa min Natur ! og dermed undskylder man sig. De viser mig at min Formues Omstndighed er meget god og jeg stoler paa at Vorherre og De vaager paa det bedste over den. De har i den Sag altid taget Dem saa broderligt, saa trofast afmig og jeg betroer oghar jo altid betroet Dem at stille Formuen saaledes som De troer det er mig bedst, heller meget ringe Renter, end strre med Usikkerhed for Capitalen. Sikkerhed er Hovedsagen. Sparekassen har jeg stor Tillid til! Gjerne vilde jeg ved min Dd efterlade en Sum, som De af mit Testament da vil see jeg vistnok har gjort fornuftig Bestemmelse med. Jeg vil jo ogsaa gierne de Aarjeg endnu har at leve i, leve ret godt og det vilde vre en Fortvivlelse at nedsynke nu i trange Kaar. Gud alene raader !–Deres Broder, Dr: Theodor, gldede mig igaar med Brev, vil De takke ham; han er Skyld i at jeg strax i Dag skriver til Dem, i det jeg af ham hrer at De havde ventet Brev samtidigt med det han fik fra mig. Det bliver her imidlertid kun et Par Ord og heller ikke mere til Deres Kone end hvad jeg ihast kan nedskrive paa nste Side, thi Posten venter.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen:] E. S. Ls endeligt Jonas Lies: Lodsen og hans Hustru, det er en fortrffelig Bog !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost