Dato: 12. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Bregentved den 12 Juli 1874.

Kjre Ven!

De har selv forundt mig Ret til at give Dem dette Navn! Altid har De vret mig en trofast Ven, givet mig et godt Raad, klaret for mig og beroliget mine let bevgelige Nerver, isr naar der kom et amerikansk Vindkast. Nu blser det igjen fra den Kant. Iaftes modtog jeg vedlagte Brev fra et Barn i Newark, jeg antager, at det er New-York og i samme laae "One Dollar", samt medflgende Stykke af en Avis "The Childrens Debt"; / jeg forstaaer deraf at det er en Slags Opfordring til den amerikanske Ungdom om at jeg kan faae en Ndskilling til en behagelig Alderdom, er det ikke saa? Ideen kunde vre meget smuk naar den af betydende Mnd blev sat i Scene eller der kom et stort Resultat, det vilde jo vre en re for det unge Amerika og for dets danske Digter, men saaledes slaaer det Skrevne ikke an hos mig og der forekommer, om jeg forstaaer ret, at der staaer, at jeg aldrig nogensinde fra Amerika har faaet en Dollars for mine Skrifter, det skal jeg selv have sagt; det er aldrig kommet over mine Lber, og staaer vist i Forbindelse med det urigtige Referat der stod i de tydske Aviser om et Besg / hos mig af en ungarsk Digter, at jeg havde sagt ham at jeg aldrig fra Tydskland havde erholdt saa Meget som en Skilling i Honorar for mine Skrifter, men at jeg derimod nyligt fra Amerika havde modtaget 800 Rdlr. Jeg troer, kjre Ven at jeg fortalte Dem herom, og at jeg tydeligt havde sagt, at fra Tydskland havde jeg engang (ved Boghandler Lorck) modtaget 800 Rdlr. for mine samlede Skrifter og i den sidste Tid for en lignende Udgave i Amerika erholdt en lille Sum, dette blev anderledes vendt om, ja kom i danske Aviser, og Folk lyknskede mig til at jeg fra Amerika havde modtaget 8000 Rdlr. Nu er det her igjen sat i / en anden Still, og det er isandhed som om jeg ideligt klynkede og klagede, noget De og alle mine danske Venner vide jeg ikke gjr. Siig mig nu snarest hvorledes skal jeg tage denne Sag. Sende denne ene Dollar tilbage synes mig uvenlig mod det venlige Barn som sendte den, skrive Brev er mig for megen Ulejlighed og kom Historien i vore Aviser vilde den ene Dollar i Folkemunde snart voxt til 1000 modtagne Dollars. Gld mig med et Par Ord herom! Jeg veed ikke om jeg skal rgre mig eller glde mig over det Hele. Jeg er ivrigt gaaet betydeligt frem i Sundhed og kan gaae nsten en heel Time alene om i Bregentveds store / Have, men jeg lider ved hvert Slags Sindsbevgelse og i en saadan har Brevet og den amerikanske Opfordring sat mig i. Een af de frste Dage haaber jeg at modtage et fra Dem et beroligende Brev hvori Blad og Skrivelse flger med tilbage. Breve til Bregentved sendes over Stationen Haslev.

Hils Deres elskvrdige Frue og Brnene.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

Til Hr Directeur Steen Andersen Bille

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 259-63)