Dato: 4. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 4 Juli 1874

Kjre Fru Melchior! Igaar, strax efter min Ankomst her til skrev jeg et Par Ord, som De vil have modtaget, Bestemmelsen var jo frst at skrive i Dag. Jeg vil imidlertid blive ved dette mit Forst uagtet jeg saa godt som Intet har at fortlle. Naturligviis laae jeg ikke strax godt frste Nat i min Seng, men jeg var saaledes forsynet med Puder og Tpper, at efter at jeg tre Gange havde reist mig fra Sengen, fandt ud af hvorledes jeg skulde ligge godt og det skete da saasnart jeg havde bortkastet den udstoppede Hovedmadrasse. Siden sov jeg - i Portjoner - srdeles godt. I Dag har jeg spadseret i Haven der forekommer mig at vre een af de smukkeste og betydeligste her i Landet, mere end Moltke Glorups, Grev Frijs's, i hvor deiligt denne er omgivet med Skove. Haven ved Holsteinborg har sin Skjnhed ved at ligge ved Havet, men den er lille mod denne og har ikke de smukke Skovhider; her er Dybder hvor man paa de bratte Hider gaaer jvnslig med de hie Trkroner. En saadan Vandring har jeg foretaget alene i Dag og fler mig vel der ved.

Den mindste af Snnerne, den lille Erik, er den som frst har fortroligt nrmet sig mig og allerede fortalt mig om den onde Svane-Fader ude i Sen, han der hakker sin Kone og har slaaet to af sine Brn ihjel, to yndige Unger.(det vil da sige grimme llinger). - I Tanken er jeg i dette ieblik paa det hjemlige "Rolighed". Hvorledes mon de tumle sig der? Hvorledes har Frken Anna det? den kjre Frken Louise, Harriet og Thea ere vel paa Flugt til Byen eller ud af Skovveien, Emil har en Ende paa sin Examen, og kan dykke sig ned i de[t] nye Klaveers smukt fyldige Toner, hils ham; hils dem Alle fra Deres Mand til hver enkelt i Huset! Naar jeg nu har vret her paa Bregentved et Par Dage og Huuslivet og Menneskene her have speilet sig i min Tanke, da skriver jeg! - maaske at jeg tidligere hrer fra Dem! det vil glde mig! Frken Sophie, Alle paa Elyseum isr den "ikke nok paaskjnnede Charlotte", ligesom det gode Humeur ved Bomhuset, Fru Emilie, hjertelige Hilsener fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad