Dato: 13. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 13 Juni 1874

Kjre Fru Melchior! Imorgen, Sndag, har jeg vret hele tre Uger paa Holsteinborg, vret her en heel Blomster-Levealder; da jeg kom hang Serinerne i mrkerde faste Klaser og Guldregnen tittede frem fra sit grnne Hylster; snart i de sommervarme Dage udfoldede de sig i Deilighed og Duft, men nu bleges de, Serinerne minde om Kattunskjolerne i Vartou og Guldregnen har sygelige hvide Blade, Vinden vifter dem om i Gangene, deres Blomsterliv er forbi, men en ny Slgt er traadt frem: Rdtjrnen, saa frisk som var den dyppet i Aftenrdens deilige Skyer; om faae Uger er ogsaa dens Tid henne, saa kommer Rosernes Tid og fr vi tnke derpaa have vi Georginer og Asters i deres duftlse blndende Pragt, og da forbi, forbi, vi ere glade ved Beenvend og rde Hyben. Det er Blomsternes Levealder, kortere vel end vor, men de glde sig i Luft og Solskin, vi tnke formeget paa det - at forsvinde. - Alt dette falder mig i Tanke i det jeg skriver til Dem mit sidste Brev iaar, maaskee for altid, her fra det velsignede Holsteinborg. Hvortil denne lange Fortlling, ak jo, den kom mig fra Tanken i Pennen, maaskee skriver jeg den nok engang ned og bruger den til Indledning af et nyt Eventyr. - Mit nyeste Reise-Eventyr begynder altsaa imorgen, Besget paa Bregentved. Jeg kommer ikke saa rask derhen, som jeg havde haabet; det kolde, stormende Veir har igjen sat mig tilbage. Gigten knuger mig i Arme og Hnder, isr i venstre, saa det er besvrligt at tage sig Noget for. Jeg har kun daarligt sovet i de sidste Ntter, Vinden susede i Trtoppene og Sens Rullen ld ind der med. Her er i disse Dage i Besg den unge talentfulde Maler Zarhrtmann, en Slgtning af Grevinde Holstein, hans Sster paa Bornholm skal vre meget smuk og begavet, hun er forlovet med den unge Herre der vandt de 60 000 i Lotteriet og som jeg har seet ved Deres Bord, en Middag, paa Hibroplads. Her er ogsaa en Frken Dal-Borgo fra Odense, en prgtig ldre Pige af spansk Familie, det vil sige Faderen, Moderen var derimod fra Kjbenhavn, opdraget i det Schimmelmannske Huus. - Naar De nu igjen, kjre Fru Melchior, glder mig med Brev, vil De da sende samme til Bregentved , Station: Haslev .

Imorgen Eftermiddag Klokken tre kjrer jeg fra Holsteinborg til Nstved, Overtjeneren ledsager mig derhen og da gaaer jeg med Banetoget til Haslev hvor jeg skal vre Klokken halv sex og finde Kandidat Oksen med Vogn fra Bregentved, og indtrffe der henimod Klokken 8 ud paa Aftenen. En Uge gaaer snart og da, om Gud vil, mdes vi paa "Rolighed", hvor jeg samles med Dem og Deres, seer den kjre Hgg og hrer hans mesterlige Spil; han reiser vel neppe til noget Bad fr i Juli? Hvorledes gaaer det med Carl? Naar kommer Frken Louise hjem? Fru Mille har vel taget sin Villa i fste og hver Gang De besger hende giver hun et heelt Fyrvrkeri af Lune og godt Humeur. - Bliver der Noget af Deres Svigerindes Reise til Modum? Ja jeg har mange Sprgsmaal, dem faar jeg senere besvarede. Grevinde Holstein sender Dem hjertelige Hilsener. De kan tro hun er en hist elskvrdig Huusmoder, hun viser mig en Godhed og Pleie som dybt rrer mig. Her er to prgtige Smaapiger, Elisabet er nu kjmpestrk og fuld af Liv, den lille Fritze-Wanda er uendelig sd og glad, hver Dag bringer hun mig en Rose! Hvorledes trives Deres egne smaa Livsblomster, Poul og Charlotte? Lnge har jeg ikke hrt om de to. Hvad bliver der af Theas Reise? Gaaer hun til Belgien eller Schweitz? Jeg raader til Bjergene! Og nu vil De hjerteligt hilse hver isr, Deres Mand, naar De skriver til ham og alle Brnene. Igaar fik jeg flere kjre Breve, saaledes eet fra den veltnkende Tante Jette, eet fra Storhertugen af Weimar som endnu opholder sig i Holland og eet fra Bloch, hvori jeg seer at han ogsaa ude i sin landlige Hvile maler flittigt.

Tak for hvert Brev De sender mig! Tak for hver venlig Tanke.

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad

[kuvert]

Til Fru D. Melchior fdt Henriques.

"Rolighed". Gamle Kalkbrnderivei paa sterbro, udenfor Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 94, 113)