Dato: 12. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg 12 Ju 1874

Kjre Ven!

Deres seneste Brev til mig var saa hjerteligt og smukt at jeg ret maa takke Dem derfor. Det lyste dertil en Forvisning ind i mig at nu vilde Hr Thiele ret tage fat paa Trykningen af Eventyr og Historier, saa at det vistnok skulde skee, hvad De tidligere sagde mig, at jeg frst paa Bregentved vilde erholde anden Korrectur. Nu nrmer da den Tid sig, overmorgen, om Gud vil, forlader jeg det kjre Holsteinborg og tager over til Grev Moltkes. Naar jeg der hrer fra Dem gaae Breve og Tilsendinger over Stationen Haslev til Bregentved. Jeg bliver der neppe mere end en Uge og kommer da til Kjbenhavn hvor jeg boer paa "Rolighed" hos Melchiors. Jeg fler mig ganske veemodig ved at forlade Holsteinborg hvor jeg har det saa godt, pleies og passes som en rigtig kjr Gjest. Veiret har dertil vret saa smukt og sommerlig paa de to sidste Dage nr. Naar man i min Alder forlader et Sted hvor man fler sig hyggelig og glad, kommer saa let Tanken, Gud veed om jeg lever og nogensinde, et andet Aar, og kommer her igjen. Jeg er ret kommet til Krfter herude og har igjen fundet mit gamle gode Humeur, men det kan jo endnu let veire hen; jeg er ikke heelt ved Sundhed, Gigten knuger mig i Kne og i Hnder, Leveren og Brysthulen har endnu sine Tillb til Ildebefindende, men jeg maa vre glad ved hvor langt frem i Bedring jeg er kommet paa tre Uger. Guldregn og Sirener som hilsede mig da jeg kom, ere nu blevne gamle Blomster som drysse deres blegnede Blade, nu pranger Rdtjrnen og i min Stue et Flor af de deiligste Roser af alle Farver. Hils Deres kjre Frue ligesom Deres meget elskvrdige Sster med hendes Gemal, som jeg ret skatter og troer om er mig en deeltagende Ven! Hils Deres Broder og hans Frue, de komme vel snart hjem? De reiser jo ikke fr han kommer, thi da har jeg Ingen der kan skynde paa Thiele. - Lad mig nu, om ikke lnge, hre fra Dem, og lad Brevet som kommer lyse og oplive mig, som det De sidst forundte mig.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

til

Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 105-06)