Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: to engle med sorte vinger]

Holsteinborg ved Skjelskr

den 9 Juni 1874

Kjre Ven!

Af Candidat Oksen, hvem jeg antager De er i stadig Brevvexling med, har De vel hrt at jeg Dagen fr Pintsel forlod Byen og tog herud til Holsteinborg. Aftenen forud feiredes Hartmanns Jubileum, jeg var, desvrre, ikke med, min Lge tillod det ikke, men jeg sendte en Sang, der som A viserne og Hartmann selv mlder mig blev optaget med stormende Jubel. De har vel lst den. Candidat Oksen fulgte mig til Sor, hvor han saa blev til Aftentoget gik til Kjbenhavn. Han fik med Lrer Rossing seet Kirken, Academiet / og dets Have. Fra Sor reiste jeg, ledsaget af Grev Holsteins ldste Sn: Studenten Ulrich Adolph og naaede ved Middags Spisetid Holsteinborg. Modtagelsen var saa inderlig og hjertelig, som altid, Jeg har to smukke Vrelser paa Solsiden, ud til Haven, har ingen Trapper at stige, kan lige trde ud under Guldregn og Sirener, see Fjorden og Glen Skove. Jeg gaaer daglig alene omkring i den store Have og fler meer og meer at Krfterne komme, men med Hjerne-Maven som Lgen kalder Nrvenettet i, Hjertekulen, er det ikke rigtig fat, isr ved Nattetid knuger det mig, heelt om i Siden hvor Leveren ligger, saa jeg er ved at faae ondt, men jeg fler mig ikke lnger svimmel, har god / Appetit, saa jeg tr ikke klage. Paa Sndag har jeg vret tre Uger her paa Holsteinborg og reiser da til Bregentved hvor den grevelige Familie venter mig, der bliver jeg en Uges Tid, og vil Gud, er jeg saaledes i Slutningen af Juni paa det kjre "Rolighed" hos Grosserer Melchiors. Den unge svenske Componist A. Hgg, som i halv-tredie Aar har vret i Udlandet paa Jenny Linds Legat, er i forrige Uge kommet fra Neapel her hjem og boer for en Tid hos Melchiors, der er altsaa deilig Musik at hre, jeg glder mig dertil ligesom ogsaa at vre sammen med denne musikalske rigt begavede Natur. Lad mig, om ikke lnge, hre fra Dem kjre Ven, at jeg kan vide hvorledes De / har det, ligesom Deres Forldre og Sskende. Vil De i Bispegaarden bringe min hjertelige Hilsen ligesom til Hr Politimester Kochs og til hver af mine Venner i den kjre gamle By. Om jeg iaar kommer der, er meget uvist, det skeer kun dersom Lgen siger i Efteraaret, at jeg skal syd paa, men jeg vil haabe at jeg iaar kan trives og groe i Hjemmet og vinde Krfter til at staae Vinteren imod med, naar Kulden kommer og den strke Blst; Vi vente i Eftermiddag her paa Holsteinborg Frken Dal Borgo fra Odense, saa jeg kan snart fa ae talt lidt om Fdebyen, hvor De, kjre Ven nu priser Sommer i Skove og Mark. - Veiret er deiligt, Luften klart og Nattergalen synger ved Dag og Nat uden for mine Vinduer, men jeg har endnu ikke begyndt at synge.

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Hr Candidat: theolog:

Veber

i

Odense.

(fra H. C. Andersen.)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 196-202)