Dato: 14. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Mai 1874

Kjre Fru Scavenius! Min hjerteligste Tak for Deres venlige Skrivelse paa min Fdselsdag og den tilsendte Bouquet, strax burde jeg have sendt Brev igjen, men jeg blev den Dag saa anstrngt at jeg de nrmeste, flgende Dage slet ikke var skikket til at skrive, jeg havde der nst den feilagtige Forestilling at Deres Naade kom ind til Byen, og det allerede i April fr den kjre Otto med sin frue toge Sde paa Basns, og da kunde jeg mundtlig udtale min Tak. Tiden er jaget hen, mit Befindende har slet ikke vret saa godt som jeg haabede og endnu er jeg lidende, tidt fler jeg saa strke Smerter i Leveren og Hjertekulen, at jeg slet ikke taaler at bevge mig. Det er nu mit Haab at jeg paa Landet skal komme til Krfter, men fr der kommer mere Varme i Veiret ville Lgerne ikke at jeg tager afsted. Det er imidlertid mit Haab at jeg Dagen fr Pintse, ledsaget af en eller anden af mine unge Venner, kan tage til Holsteinborg, hvor jeg veed jeg ret vil faae det godt og stille; derfra tager jeg til Bregentved hvor jeg ikke har vret i omtrent 20 Aar og hvor de vente mig en otte Dages Tid midt i Juni, saa tager jeg hjem til Rolighed, og er jeg da ikke betydelig bedre da veed jeg nok at jeg aldrig mere kommer mig, at dette vistnok er den sidste Sommer jeg har at leve i. Guds Villie skee! Deres Naade vre takket og velsignet for al Deres Godhed mod mig, den hjertelige Deltagelse De altid har viist og viser.

Deres taknemlige, rbdige H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus