Dato: 13. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Brun Juul Fog
Sprog: dansk.
Kjbenhavn den 13 Mai 1874.

Meget rede Hr Provst Fog!

I dette ieblik modtog jeg med Fodposten vedlagte Brev [Brev], med min fuldstndige Adresse, jeg aabnede det altsaa, det er fra den unge engelske Forfatter Hr. Gosse. Brevet selv har imidlertid overskrift til den hiervrdige hr Provst Fog, jeg veed ikke ret hvad den kjre unge Mand mener, jeg veed ikke om det er et Brev til Dem eller mig, kan De udfinde det. De glder mig vel med et Par Ord, Deres hengivne rbdige.

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost