Dato: 21. marts 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 Marts 1874

Kjre Fru Melchior! Naar De imorgen kjrer hen til Deres Datter, Fru Johanne, vil De da vre saa venlig at lgge paa Birgittes Bord, den her medflgende lille Confirmations Hilsen fra mig. Grevinde Holstein fik jeg igaar et lille Brev fra, hun er kommet til Byen med sin Datter Friherinde Donner, men aflagde intet Besg, hun havde kun vret hos Kongen og Dronningen og nu ville hun besge mig, hun kom opad Dagen med Bodil og lille Elisabeth. Grevinden saae meget svagelig ud og reiser hjem til Holsteinborg i Dag eller imorgen. Jeg fortalte at De havde tnkt paa at skrive hende til og hun yttrede at det vilde have gldet hende meget om hun havde faaet Brev, desuden bad hun mig sende Dem de hjerteligste Hilsener og som sagt, sige, at hun denne Gang ikke var strk til at aflgge Besg hos Nogen. Hun var saa venlig at indbyde mig, naar jeg var rask nok dertil og Skoven stod grn, at komme til Holsteinborg hvor jeg skulde faae Vrelser i Stue-Etagen ud til Haven. Gud veed om jeg kommer der; jeg har ingen Planer for Sommeren men dog en svag Lyst til at besge Harzen og Dresden. Der skal allerede vre Foraar, skriver Frken Raaslff. Hun skrev mig til fra Rom, Brevet fik jeg igaar, at medens Alt blomstrede nu ved Dresden havde de Sneeveir i Rom; om faae Dage reise de til Neapel. Hun sender venlige Hilsner til alle Venner i Danmark. Veiret er saa smukt i Dag, jeg har gaaet lidt i det varme Solskin, men fler megen Trthed.

Hjertelige Hilsener!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen E.S. Baronesse Jonna Stampe var i dette ieblik hos mig, hun kom fra Dem, sagde hun. Vil De takke Frken Harriet for det deilige Hoved af Goethe!

Tekst fra: Niels Oxenvad