Dato: 21. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik (Frits) Ferdinand T Tillisch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 Januar 1874

Deres Excellense

vre hjerteligt takket for Deres opmrksomme, venlige Meddelelse om Komitee-Mdet frstkommende Mandag, men jeg er desvrre endnu ikke saa rask at jeg kan tage Deel deri. Det er nu et Aar og fire Maaneder siden min Sygdom begyndte, vel er den nu i stadig Aftagende men jeg lider af Stakaandethed og Smerter i Benene, det er et stor Besvr for mig at komme op ad Trapper.

Min Lge giver mig imidlertid godt Haab om at jeg i Foraaret nok / vil komme til Sundhed og Krfter, besge mine Venner, komme i Theatret og igjen blive virksom!

Deres Excellenses

taknemlig hengivne

rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 181)

[kladde:]

Deres Excellense

vre hjerteligt takket for Deres hdrende venlige Skrivelse, men jeg er desvrre endnu ikke saa rask at jeg kan [overstr: udfre] tage Deel i noget Mde, atter bevge mig i Forretningslivet. Jeg har vel bragt det til en enkelt Gang dog naar Solen skinner og Blsten ikke er for strk at gaae fra min Bopl hen i Havnegade eller op om Charlottenborg, men det er dog en heel Anstrngelse; jeg har stor Besvr ved at komme op ad Trapper og seer derfor kun sjldent og meget faae af mine Venner; [overstr: det og har ikke i halvandet] Det er et Aar / og fire Maaneder siden jeg blev syg, har i al den Tid ikke vret i Theatret, hvilket er mig et stort Savn. Min lge giver mig imidlertid godt Haab om at jeg vil vinde Sundhed og krfter igjen. Gud lade det skee! [overstr: da glder jeg mig til at see og hilse paa de mange Ven] da glder jeg mig ogsaa til at hilse paa Deres Excellense og Familien i Deres Hjem.

[overstr: Med dyb Hiagtelse]

Deres Excellenses

taknemlig hengivne

rbdige

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 182)