Dato: 27. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 December 1873.

Kjre Fru Henriques!

Tak for den smukke, livlige Middag igaar! ja Tak til Dem, Deres Mand og Brn for de mange fornielige Timer De forundte mig i det gamle Aar, gid det nye Aar bringe lignende, med Sundhed og Humeur for os Allesammen. Siden i Torsdags otte Dage har jeg ikke vret hos Melchiors, det er for mig en utrolig lang Tid, jeg har derfor i morgen, Sndag,mldt mig der til Middag for dog at samles med dem endnu engang i det gamle Aar, jeg seer da ogsaa Carl fr han reiser, han gaaer allerede imorgen Aften med Banetoget. Fra Melchiors har jeg faaet Beskeed at jeg var, som jeg vidste, hjertelig velkommen. Saaledes svigter jeg altsaa imorgenhos Dem kjre Fru Henriques, men jeg veed jo at i Deres venlige Sindelag for mig, finder De mit Arangement saa rimeligt. Hils dem Alle, Store og Smaaj skinner Solen lidt en Formiddag og jeg har Krfter til at gaae ud, da hilser jeg paa Dem og Deres i Hjemmet fr Aaret slutter.

Deres hengivne rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 393-94)