Dato: 12. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

762. Til E. Collin. Kjbenhavn 12 December 1873

Kjre Ven !

Dersom De har omvexlet i rede Penge de tre Creditbeviser, hvert paa 100 Rdlr, vr da saa venlig, for Exempel ved Jonas, at tilsende mig Pengene iaften, idet jeg ikke har uden nogle faae Rigsdaler, og disse kunne gaae i Dag eller i Morgen. Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Siig mig Hr Carl Boyes Titel, jeg vilde skrive ham til.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost