Dato: 16. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

757. Til E.Collin. Kjbenhavn 16 Nov 1873.

Kjre Ven !

Efter Klasselotteriets Trkningsliste igaar, har jeg endeligt engang vandet paa mit Nummer 412 14. Jeg vil da troe at jeg har det Nummer endnu, eftersom jeg ikke har hrt tidligere om nogen Forandring. Det vil ellers vre en flau Skuffelse. – Vil De imorgen, naar De taler med Hr Boye, erfare hvorledes det forholder sig. Er jeg virkelig blevet 5oo Rdlr rigere, da nsker jeg den vundne Sum sat i Sparekassen og at erfare hvilken Nummer jeg erholder paa den nye Seddel, som indlses til mig; selv skaI jeg bringe Hr Boye min hjertelige Tak for hans Uleilighed. Imidlertid er jeg ikke rask! igaar virkede det kolde Veir saaledes paa mit Aandedrt at jeg strax maatte opgive min Spadseretour, og kom aldeles nerveus hjem. Hvorledes skal det gaae naar Vinteren ret tager fat?

Hils Deres Kone og Brn. Lad mig hre hvorledes det gaaer Viggo.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter