Dato: 18. juni 1873
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 18 Juni 1873

Kjre Ven!

Det er ikke Mangel pa Interesse for Dem, eller Mangel paa Lngsel efter Dem, der har afholdt mig fra at fre en livlig Brevvexling med Dem, men derimod Forretninger Hovedpine og Landliggen; disse ere Faktorerne tilligemed den Underretning, jeg stadigen har sgt og har faaet om Deres Befindende og Deres Opholdssted. Dog vil jeg idag sende Dem en venlig Hilsen fra mig og Mine med Udtryk af Glde over at det gaaer bedre med Deres Sundhed og af Haab om at see Dem fuldkommen restitueret, naar vi vende tilbage fra Norge. Vor Reise nrmer sig med strke Skridt og jeg haaber, / at den vil bringe de Fornskede Resultater. Indlagt flger Ipsens Kort, som Anna har glemt at lgge ind i hendes Brev. Hans Brev til os var hjertligt og smukt og morede os meget. Det er ellers besynderligt at skulle gaae Nordpaa og at lnges Syd paa men saaledes gaaer det jo i Almindelighed i denne Verden. Petershi staaer i sin fulde Pragt af friske Grsplainer Guldregn, Sirener med Accompagnement af Fuglekvidder af Blgernes Rullen mod Strandbredden, naaer Veiret er smukt er det et prgtigt Opholdssted. Broen er flyttet ind i sit prgtige Palads, som er en Prydelse for Omegnen, Suhrs ere komne hjem fra Vichy og alle Beboerne af Strandveiens Landsteder ere dragne ind i deres Boliger. Det er noget haardt at skulle forlade alt Dette, men det nytter ei at lamentere derover. Anna Melchior, som vi besgte forleden, seer noget bedre ud end fr.

Nu hviler Skuespillere og Digtere, Theateret er lukket og der er ei noget Nyt at berette om nye Digte og nye Stykker. Ipsen skriver mig, at hans store Digt bliver frdigt til Efteraaret. Bring den rare Bgh mange og hjertelige Hilsener fra os Alle, og modtag De selv de varmeste nsker om fuldstndig Helbredelse saa vil vi til Vinter med Guds Hjlp kunne Modtage Dem sund og frisk i vor Leilighed paa Gammelholm, hvilken Leilighed bliver sat i fuldkommen Stand og vrimler af Haandvrksfolk, baade Muerere og Malere. Blochs ere i Hellebk, hans Altertavle paa Udstillingen var prgtig, og var det egentlig en Skam, at han ei blev valgt til Professor ved Akademiet. Lev nu vel og skriv snart til Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques

Min Hustru og alle Brnene sende mange Hilsener

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 548-50)