Dato: 23. juli 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Veldle

Madam Hanck

fdt Iversen

Overgade i Odense.

frit.

kan afleveres paa Posthuset.

Lykkesholm den 23 Juli 1839

Kjre Mad: Hanck!

Tak for al den Omhue og Gjstfrihed De viiste mig; hos Dem og Deres fler jeg ret hvor hjemme jeg er, og dog - jeg kommer ikke denne Gang tilbage til Odense, jeg lider selv ved at see Mennesker jeg holder af maatte lide, og jeg kan ikke afhjlpe dette Onde. Deres stille Taalmodighed i disse Prvens Dage, talte mere til mig, end om De havde udtalt dem i levende Ord! tryk Deres Mand kjrlig i Haanden fra mig, jeg kan ikke sige nogen tom Trst! Gud vil jo kun det Bedste! - Hils hans Sster, aldrig glemmer jeg det rlige Udtryk i hendes ine, beed hende, ikke glemme mig i Norge; jeg seer maaskee engang hendes prgtige Klippeland, jeg betragter ogsaa dette for mit Hjem. Paa Lykkesholm er eensomt, her er ei som i gamle Dage, i min Eensomhed gik jeg igaar i Skoven, digtede der en skandinavisk Sang, maaskee, jeg har en Forudflelse deraf bliver den national for de 3 Riger. Jeg lader den frste Gang trykke i det nye Skrift: Hertha, som udkommer til Vinter i Sverrig. Ls den for, Deres Mand og hans Sster, lad dem sige om jeg har smukt og sandt nok besjunget Deres Norge fr jeg selv saae det. - Imorgen reiser jeg til Glorup hvor Greven paa det venligste har indbudt mig. Sndagmorgen tager jeg over Beltet; det vilde glde mig om der fra Dem eller Jette, laae et Par Ord til mig hos Schalburgs. Jeg er i Kjbenhavn nste Torsdag og tager ikke til Nys. Hils Deres Sster, vi fik ikke sagt hinanden Lev vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E . S .

Min Hilsen til alle Brnene og Jmf Faaborg! - Formld Deres Nabo Thomsen min Kompliment, lad ham lse min skandinaviske Sang, men den maa ikke trykkes.

Tekst fra: Solveig Brunholm