Dato: 25. februar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Februar 1873.

Kjære Ven!

Længe har jeg ikke seet Dig, men jeg vidste at jeg var og er i din Tanke, dette har jeg dertil synligt Tegn paa i Februar-Heftet i "For Romantik og Historie". Hjertelig Tak!

Det er nu snart hele fire Maaneder siden jeg blev syg og har fra Begyndelsen af November siddet og sidder endnu i min lille Stue. Jeg er nu mere vel, men har ikke Kræfter til at gaae, især at stige op af Trapper, lider desuden af en slem Kortaandethed. I den sidste Uge har jeg været meget forkjølet, saa jeg ikke engang turde kjøre en Tour i lukket Vogn. Vil Gud reiser jeg i April til Appenzel for at bruge en "Molkenkuur" .

Du fik ifjor fra mig Longfellows Portræt, Du har nu benyttet det og jeg vil gjerne have det igjen da jeg har det fra ham selv. Tak for Din særdeles smukke Sang ved Mindetavlen, og for din Deel i at Tavlen kom. Bevar i venligt Sind Din hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus