Dato: 1. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 1ste Jan. 1873

Kjre Fru Melchior! Min hjerteligste og bedste Hilsen til Dem og alle Deres i det nye Aar. Allerede i Formiddags var Deres Mand hos mig, hvor han dog er magels god og deeltagende! han saae og fornam hvor strkt forkjlet jeg er blevet. Iaftes kunde jeg nsten ikke tale for Hshed og jeg har Smerte i min hiere Side; der er ikke Tanke om at jeg i Dag tr tage ud, jeg kommer ikke paa Hibroplads, som jeg saa meget gldede mig til. Jeg skal begynde det nye Aar med at sidde indenfor fire Vgge, skrante og ikke vide om det vil blive bedre! Det er isandhed en Prvelse!

Jeg sender Dem her ved den nye franske Udgave af "Eventyr og Historier"; flere af disse ere lidt forkortede, men maaskee at det passer til de Franskes Smag. De synes oversatte med Kjrlighed og alle danske Navne ere sjldent rigtigt givne. Indledningen vil vistnok interessere Dem. Maa nu den nye Bog faae Plads paa Deres Bord, jeg har ingen bedre Nytaarsgave at bringe. Hils alle Kjre! Gud give os alle et lykkeligt Nytaar. Laan mig, i Dag, den franske Journal hvori jeg og min Bog staaer omtalt.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad