Dato: 28. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Brnn den 28 April 1872.

Kjre Fru Scavenius

Min hjerteligste Hilsen til Deres Naade og den kjre Otto Scavenius; dette Brev begynder jeg i Brnn og slutter, om Gud vil, i morgen i Wien at det kan flyve til det hyggelige Basns. Tak for mit smulle Ophold der. Jeg er nu aldeles inde i Sommeren, jeg sidder for aabne Vinduer i varmt Solskin og skriver dette. Allerede i Hanover vare Frugttrerne i Blomster, Dredsen havde det deiligste Foraar og jeg blev her med min unge Reisekammerat William Bloch i hele fem Dage, af hvilke vi tilbragte en livlig Middag hos General Raaslffs og en lignende hos min Ven Baron Beaulieu de Marconnay, tidligere Hofchef i Weimar. Hjemme er vist nok endnu koldt! Gid det Solskin som lyser og varmer her snart vre paa det kjre Basns.

Wien den 29 April 1872.

Igaar Eftermiddags, i det meest sommervarme Veir, kom jeg her til Wien; ude paa Banegaarden lb en ung Mand mig imde, han steeg ud af n af Vognene fra Prag, ligesom jeg, det var den unge Grev Raben fra Kjbenhavn, som nok frste Gang fli ud fra Danmark. Det var mig en Sorg i Dresden at finde den kjre Fru Serre saa syg, at man ikke turde sige hende at jeg var indtruffet, man frygtede at det vilde stte hende i en saa bevget Sindstemning at det kunde blive hende farligt. Frst Dagen efter blev hun underettet om min Nrvrelse og jeg kom til hende.Hver Dag senere i de faae dage jeg blev i Dresden besgte jeg hende et Qvarteers Tid. Hendes Fdselsdag den 28de, var netop igaar, efter den Dag havde jeg indrette min Reise, at jeg da kunde vre hos Hende, men nu var der ikke nogen tale om Fest=Holdelse, jeg reiste derfor der fra og er nu, som Deres Naade erfarer af dette Brev i Wien, mit Ophold forbliver otte Dage; jeg ved ikke hvorledes jeg senere lgger Reisen og hver Stad jeg kommer vil Opholdet blive kort, jeg beder derfor Deres Naade naar de i Lbet aF hiest 14 Dage vil glde mig med Brev da at sende dette til Innespruck poste restante, der kommer jeg paa min Omflakken i Tyrol. Meget lnges jeg efter at hre hvorledes Deres Naade har det og om vi maaskee sees paa min hjemvei, naar jeg frst i Juni, om Gud vil, kommer til Danmark. Nu er vel Frken Brandes i Besg paa Basns, hils hende hjerteligt fra mig, siig den kjre Otto Scavenius at jeg ret glder mig til Gjensyn! Der er blevet mig fortalt, at Frken Scavenius er blevet forlovet med en dansk maler i Rom, netop han som malede Waldemar Daa paa Borreby. Er det Sandhed?

Varmen her i Wien er i Dag saa strk at jeg er nsten delagt ved at have vandret en lille Time om i Gaderne. Tre Breve bragte Posten mig i Dag hjemmefra, saa at jeg har rigtigt Solskin herude og ikke mindre fra Norden. Deres Naades hengivne, taknemmelige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus