Dato: 23. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Ludv. Brandt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet 23 Juli 1871

Kjre Hr A. L. Brandt!

I det tidlige Foraar skrev jeg Dem til med Digteren Professor H. P. Holst, som reiste gjennem Amsterdam, men blev der saa kort at han ikke afleverede min Skrivelse og De har saaledes lnge ikke hrt fra mig. Jeg veed slet ikke hvor De, Deres Frue og Sn ere i denne Sommer, men da der vistnok vil gaae en Maanedstid fr dette Brev kommer til Dem skriver jeg og det netop i det jeg staaer i Begreb med at reise til Sverrig og Norge. Brevbringeren er vor talentfulde Landsmand den unge Maler Hr Pjetro Krohn som i Eftersommeren vil besge Holland og Belgien, han kjender ingen der og jeg tager derforikke i Betnkning at anbefale til Dem en saa dygtig Landsmand; De kan og vil give ham Besked der kan vre ham til Nytte, og jeg veed hvor danskhjertet og velvillig De er. Deres fortrffelige Frue og den kjre Andreas de hjerteligste Hilsener fra Deres

taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 60-61)