Dato: 31. maj 1871
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 31 Mai 1871.

"Kun et Blad" vilde De min kjre, dle Etatsraad have og derfor denne Mai-Hilsen fra den nys i Pintsepragt velsigned skjnne Natur!

Det var en saa gldelig Overraskelse at hre ved Bodild at De endnu er os saa nr. Jeg har det Gud vre loved ogsaa meget bedre og haaber snart at besge min kjre Nabo paa Basns og da ogsaa at see Dem kjre Ven! thi saadanne tr jeg jo nok skrive, da jeg dog kalder Dem saaledes i mit Hjerte. Men lad nu pnt vre at vise mit dumme Brev, for at ikke Andre skulde forarges derover. Imorgen reiser min Holstein igjen, men han har i den Grad opfyldt og fulgt Pligtens forskjellige Bud herhjemme til den saa lnge fravrende Godsherre og Andet, saa at han for Exempel i Dag er i Sor til Amtsraadsmde, og de foregaaende Dage have vi derfor hellerikke seet ham meget, men

vi have desmere nydt de velsignede ieblikke, som han tilbragte i den lille snevre Familiekreds. -

Vil De sige til Fru Scavenius at jeg var saa kjed af netop frste Pintsedag296 som Flge af den strke Hede den foregaaende Dag paa Reisen, at vre blevet for medtaget til at komme i Kirke eller til at bede hende med sine Gjster kom[me] ind. Mit Ildebefindende kom dobbelt mal propos! Men De vil nok paa bedste Maade bringe mig og Mine i venlig god Erindring. Ret snart haaber jeg altsaa at besge Dem og mundtlig at takke Dem for Deres kjre sidste Brev. Deres Gudsn skikker sig hidtil Gud ske Lov godt i Roeskilde Skole den fordums lille "Madame" beder ogsaa om at turde hilse samt Bodild og Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus