Dato: 23. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 23 Mai 1871

Kjre Frken Louise! Det er allerede over fjorten Dage siden jeg var i Deres Forldres Huus, saae og talte med Dem. Hvor Tiden flyver! det har nu mindre at sige naar man er i den unge Alder, men groer man, som jeg, ind i de ldre Aar, da veed man ikke hvor lnge man har at blive her i denne Verden, den smukkeste vi kjende, man flyver ind i en anden og veed slet ikke om man der hrer snart fra denne og alle de man her havde kjr. Der er ingen Telegraph, ingen Brev- eller Due-Post, man bliver veemodig ved Tanken her om og naar man, som jeg, har det godt i denne Verden, vil man ikke gjerne afsted og det er det dog - Tiden flyver! det gaaer afsted. Maaskee vil endnu 14 Dage gaae fr jeg er paa "Rolighed"; Deres Moder vil sige mig Tiden, saa omtrent, naar hun, Deres Fader og hele Ungdomskredsen vil see mig. - Igaar havde vi Besg her paa Basns, Kommandanten fra Korser var her med Frue og to Brn, det ldste af disse, en ganske ung Pige, saae mig saa bekjendt ud, jeg sagde det, grundede og tnkte efter hvem det kunde vre hun saa paafaldende lignede. Endeligt i Dag gik det op for mig, det var Deres Broder Emil, hans Ansigt, hans Udtryk, kun en anden Mund end hans. Dette er nu ikke Noget at fortlle, men naar man lever et saa stille Liv, som jeg lever her, kommer hver nok saa lille Ting let i Pennen naar man skriver; man kan ikke i et hvert Brev lgge Skov-Bund eller Bgeblade og endnu har jeg intet nyt Digt at afskrive og tilsende Dem. Jeg faaer lst en heel Deel og har endeligt taget fat paa Paludan Mllers "Ivar Lykkes Historie," af hvilken frste Deel udkom 1866, anden Deel senere, og tredie er endnu ivente. Jeg har hrt dette Vrk omtales som bredt og kjedeligt; jeg er ikke af den Mening endnu, men har rigtig nok kun lst det Halve af frste Deel, hvor Brneopdragelsen i Generalens Huus, Informatoren og Lrerinden ere meget vel tegnede. En anden Bog, som jeg har bedet Deres Moder at lse og vil opmuntre Dem til det samme er: Abdalla eller Fiirklveren, der nyligt er udkommet og srligt har tiltalt mig. Frken Sophie Melchior faaer ikke Brev i Dag, som jeg frst havde betnkt; men hils og siig at jeg skriver snart og glder mig til at see hendes venlige Ansigt, hun vil hilse sine Forldre og Brdre fra mig. Hvorledes lever og "funderer" hvor musikalske Ven Hr Hgg? Altid ved Claveret? Altid paa Vei til Gade? Altid kort i Svar og fyldig i musikalsk Tanke; jeg sender ham hjertelig Hilsen! Ligesaa Thea, Carl og Emil. I Pintsen tage De alle ud paa Rolighed, i Juni tnker jeg mig at Anna og Harriet indtrffe, Slvbryllupsklokkerne klinge, jeg synes allerede de ringe for rerne af Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Frken Louise Melchior i Kjbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad