Dato: 25. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr i Danmark. Mai 1871.

Min kjre, lille Veninde!

Tak for det yndige Brev, Du skrev mig til forleden, og Tak for Alt, hvad Du fortalte mig om Pantominen, Du saae i "The theater royal"; det maa have vret en morsom Aften. Jeg kjender godt Historien om Sindbad, den staaer i den Bog: "Tusinde og een Nat", den maa Du lse! - Jeg skal nu ogsaa, ved frste Leilighed sende Fortsttelsen af de Eventyr og Historier, Din Sster Agnes bragte Dig fra mig; der staaer i min nye Bog mange mange Fortllinger Du vist nppe kjender. Jeg var paa et Landsted udenfor Kjbenhavn, da Din Sster med et Par Veninder gldede mig med Besg og bragte mig Hilsen fra lille Mary Livingstone. / Det var venligt og smukt betnkt, hils hende og den ldre, dle Dame hun fulgtes med; hils hver af hendes Ledsagere, som jeg den Gang saae! Her i Danmark tale vi tidt om den kjre Papa og hans Reiser i Africa. Forleden lste jeg i en Avis, at han var kommet derfra og var paa Hjemveien til Europa! Hurra! det var jo deiligt! Vorherre slipper aldrig gode Mennesker, som leve i ham og al god Gjerning! Hvor det vil blive en Glde i Familien, en Fest i hele Landet, naar den kjre kraftige Fader, som vi Alle skatte og re, kommer til England. Naar han nu har kysset sin lille Mary mange Gange og talt og fortalt, / da nvn ogsaa mig for ham og hils ham hjerteligt, ham som Gud har holdt sin Haand over til Glde og Belren for os Allesammen. Hils ogsaa Tanterne og hver i Familien, som have et godt Sind for lille Maries Ven Hans Christian Andersen.

Nu er jeg ude paa Landet tt ved Skysten paa en gammeldagsbygget Herregaard med hie Taarne; Haven gaaer ned til Stranden og hen mod Bgeskoven, der nu staaer deilig frisk og grn, hele Skovbunden er som et Tppe med Violer og Anemoner; Skovduerne kurre og Kukkeren lader sig hre. Her skriver jeg vist en ny Historie, som min lille Veninde senere kan lse. Efter Pintse tager jeg igjen til Byen og boer en / Tid hos Vennerne Melchiors paa den smukke Villa, hvor Sster Agnes var saa god at besge mig. Naar Papa kommer faaer jeg vel et lille Brev fra hans kjre Marie? Lev nu vel og glad! Du glemmer ikke Vennen i Danmark

Hans Christian Andersen.

Til Mary Levingstone.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 707-10)

Basns ved Skjelskr i Danmark. Mai 1871.

Min kjre, lille Veninde!

Tak for det yndige Brev, Du skrev mig til forleden, og Tak for Alt, hvad Du fortalte mig om Pantominen, Du saae i The Royal Theatre; det maa have vret en morsom Aften. Jeg kjender godt Historien om Sindbad, den staaer i den Bog: Tusinde og een Nat, den maa Du lse! Jeg skal nu ogsaa ved frste Leilighed sende Fortsttelsen af de Eventyr og Historier, Din Sster Agnes bragte Dig fra mig; der staaer i min nye Bog mange, mange Fortllinger, Du vist nppe kjender. Jeg var paa et Landsted udenfor Kjbenhavn, da Din Sster med et Par Veninder gldede mig med Besg og bragte mig Hilsen fra lille Mary Livingstone; det var venligt og smukt betnkt. Hils hende og den ldre dle Dame, hun fulgtes med! Hils hver af hendes Ledsagere, som jeg den Gang saae! Her i Danmark tale vi tidt om den kjre Papa og hans Reiser i Africa. Forleden lste jeg i en Avis, at han var kommen derfra og var paa Hjemveien til Europa. Hurra, det var jo deiligt! Vorherre slipper aldrig gode Mennesker, som leve i ham og al god Gjerning. Hvor det vil blive en Glde i Familien, en Fest i hele Landet, naar den kjre, kraftige Fader, som vi Alle skatte og re, kommer til England. Naar han nu har kysset sin lille Mary mange Gange og talt og fortalt, da nvn ogsaa mig for ham, og hils ham hjerteligt, ham, som Gud har holdt sin Haand over til Glde og Belring for os Allesammen. Hils ogsaa Tanterne og Hver i Familien, som har et godt Sind for lille Marys Ven, Hans Christian Andersen.

Nu er jeg ude paa Landet tt ved Skysten paa en gammeldags bygget Herregaard med hje Taarne; Haven gaaer ned til Stranden og hen mod Bgeskoven, der nu staaer deilig frisk og grn; hele Skovbunden er som et Tppe med Violer og Anemoner; Skovduerne kurre, og Kukkeren lader sig hre. Her skriver jeg vist en ny Historie, som min lille Veninde senere kan lse. Efter Pintse tager jeg igjen til Byen og boer en Tid hos Vennerne Melchiors paa den smukke Villa, hvor Sster Agnes var saa god at besge mig. Naar Papa kommer, faaer jeg vel et lille Brev fra hans kjre Mary? Lev nu vel og glad! Du glemmer ikke Vennen i Danmark

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter