Dato: 22. oktober 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holstbg d. 22.10.70.

Min kjre, gode Etatsraad!

Jeg haaber at min Holstein har truffet Dem hjemme, da han ved vor Afsked havde Hjertet opfyldt af Paaskjnnelse og Taknemmelighed ligesom vi Alle paa Holsteinborg for den deilige Sang hvormed De vor kjre, dle Etatsraad forskjnnede Festen. Denne var saa troer jeg at turde sige: vellykket; og saa veed De nok at naar Stemningen er dertil, da finder ogsaa hvert kjrligt Ord og Tanke en god Jordbund hvori den optages! Et udfrligt ja efter min Mening alt for udfrligt Referat har "Dagstelegraphen" givet272, men at De og Deres Sang end ydermere srligt omtaltes og Deres egen Nrvrelse savnedes af Alle, behver jeg neppe at bekrfte. Skjndt jeg i den senere Tid har vret srlig upasselig, haaber jeg dog med Guds Hjelp at kunne komme ind til Daaben273, og maaske jeg da mundtlig tr sige Dem hjertelig Tak, saavel for det sidste Venskabs Beviis som og for den Deeltagelse De har ydet Gudsnnen Christian Christoff til hans Confirmation274. Han er hidtil et fromt Barn med et reent og kjrligt Hjerte, at Guds Naade maatte bevare ham dette, er min inderligste Bn. iste November skal han ogsaa til Roeskilde, om det end er til hans Gavn saa vil Savnet af det kjre, velvillige, glade Barn fles meget af os Alle. Maatte Guds Fred og Naade fremdeles hvile over Dem bedste Etatsraad! og modtag i Foreening med dette nske tillige den hjerteligste Hilsen fra mine Brn og

Deres taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Jeg lnges efter fra min Boghandler at faa sendt "Lykke-Peer". Jeg synes jeg har staaet Fadder til hans frste Indtrdelse i Verden! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus