Dato: 20. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" 20 Juli 1870.

Kjre Fru Henriques.

Tak for de deilige Dage De og Deres Mand forundte mig! Altid var der Huuslivets Solskin, men denne Gang var der ogsaa Sommerens varme Solstraaler; Alle vare de dertil saa elskvrdige, fra Husets Frue til Tyendet; bring Mand, Brn, hele Omgivelsen, hvortil i disse Dage hrer Frken Sophie Price, min venlige Hilsen! Jeg har faaet to nydelige Vrelser med Balcon ud til Haven, og fler Hygge og Comfort; her skal jeg udarbeide min nyeste Bog som jeg endte den frste Nedskrivning af paa "Petershi", maa nu kun ikke Kanontorden og bitterlige Efterretninger stte mig ud af den Stemning jeg maa vre i, for at belyse denne min Digtning. De faaer vist Brev i Dag fra Fru Melchior; hun og hele Huset ere glade ved at de unge Dttre Henriques indtrffe, og for at Opholdet kan blive over de to bestemte hele Dage, vil nok Fru Melchior bede dem komme allerede paa Mandag, saa er der langt til den Dag (Sndag) de skulle og maa vre hjemme. De komme jo Alle fra Petershi, den Dag Dttrene drage ind paa Rolighed? Jeg glder mig dertil. I Formiddags var jeg i Byen og leiede Vrelser hos de to Frkner Fru Bille anbefalede; jeg faaer kun to Vrelser og betaler 30 Rdlr om Maaneden, det er 360 om Aaret. Fra frste September kan jeg fltte ind; saa boer jeg da Dem og Deres Mand ligesaa nr som fr Afreisen til Nizza. Det er ret piinligt at der for ieblikket ikke besrges private Telegram, de som sendtes til Anna Melchior om at gaae snarest til Schweiz ere ikke naaede til dem. Soden som ligger saa nr Frankfurth a/M kan saalet blive Krigsskueplads. Gid dog de kjre Brn var vel nede ved Genfersen. I Dag reiser Hr Nathan Melchior og Frue til et Bad i Tydskland, det er en hist uheldig Tid! - Vil De hilse Frknerne Suhr, dersom De seer de unge elskvrdige Piger, men selv, ligesom min lille Kjreste, Marie, ikke glemme Deres hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Endnu engang Tak for de gode, smukke Dage De forundte mig i Deres landlige, hjerterige Hjem!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 297-99)