Dato: 25. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 25. 6. 70.

Min kjre, dle Etatsraad!

Jeg tr tro at det vilde have gldet Deres store, dle Hjerte at see Barneglden, hrt de klappende Hnder hvormed min sde Fritze Vanda imorges forkyndte Mammas Bud fra iaftes i Barnestuen, da min lille Skat alt sov "paa sit grnne re", at jeg med mit Morgenkys idag bragte hende et Brev fra Dem! Da det var blevet lst for hende, efter at hun selv havde aabnet for "Rota, Fi" (er udlagt: "Etatsraadens Fotographie") lste hun selv heelt rigtig glad: "Rota, komme Sommer Fitse Vanda!" -

Tilgiv hvis De har ondt ved at forstaa det Barnemaal og at dets Vidtlftighed, som rimeligt er, kjeder Dem lidt! men jeg maatte, saagodt som jeg formaaer, bringe Dem min lille Piges Tak, fordi De saa kjrligt har tnkt paa hende. For nu ikke at sende 2 Breve til Basns, tr jeg saa bebyrde Dem med en Commission til Fru Scavenius - nemlig det Sprgsmaal: om Bedstemoder ikke vil bringe sin lille Bertha med imorgen? Saasnart Vognen rullede, fik Else Munden rigtig paa gled og var da henrykt over lille Berthas Elskvrdighed og Skjelmeri! Min Fritze Vanda vilde dette lille Besg glde ubeskriveligt, hun taler uafladeligt om denne Gldes-Udsigt, aa gid De kunde bevge Fru Scavenius dertil, jeg veed at De vil prve det for

Deres hengivne taknemlige

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus