Dato: 7. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 7 Juni 1870.

Min kjre Etatsraad!

Jeg siger Dem hjertelig Tak fordi De vil komme til os medens Fru Scavenius er paa Men. Jeg skulde vre nste Uge i Kjbenhavn, men haaber nok at kunne indrette det saaledes at jeg kan tage derind sidst i denne Uge, for saa om muelig at vre her tilbage til den i5de. Det er afhngigt af forskjellige Aarsager meests vedrrende min Holstein som ny Conseilspresident; han reiste imorges og jeg kan ikke med Sikkerhed bestemme Dagen for min Ind- og Udreise frend jeg har faaet et Par Breve fra ham. Men da jeg som sagt skal gjre Alt for at indrette det Saaledes med Hensyn til Dagene som De siger at det passer Dem bedst, haaber jeg ogsaa at kunne indrette det Alt efter Deres Leilighed.

Hvor Bodild vil beklage ikke at vre hjemme! hun skrev rrt taknemmelig for Deres Godhed, endog paa saa lang Afstand at sende hende en saa venlig Hilsen ved Fru Melchior. Jeg venter i de Dage De kjre Etatsraad er min Gjst, en af Kjbenhavns bedste Fotographer258. Holstein beklager ikke at vre hjemme til den Tid og sender Dem med bedste Hilsen ogsaa sin Tak for Deres gode nsker for dette Ministerium. Vil De hilse Damerne og takke min kjre Nabo for det rare Besg. Om et Par Dage sendes Dem altsaa atter Bud og Brev fra

Deres inderlig taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Chr. Christoff Gudsn, Else og den Lille med de rde Slifer nu hilse tusind Gange! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus