Dato: 3. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

647. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Da jeg iforgaars skrev til Dem, har jeg kun Lidet at fie til Jon Brev idag: det bliver ialfald noget ganske forretningsmssigt. De kan vel forstaae, at jeg, som er beskjftiget med Byggeplaner, allermindst nu kan offre noget paa en Fornielsesreise for Jonas eller gjre Udlgget dertil. Men han kan jo ikke ganske vre uden Penge til private Indkjb og til Forsyning, f. Ex. med Kldningsstykker. Jeg vil derfor bede Dem kun at skrive op, hvad De i dette iemed lgger ud for ham; saa afgjre vi det, naar De kommer hjem; dette skeer jo dog til Foraaret.–

Jeg har idag fra Helsingfors modtaget i Korsbaand en finsk Oversttelse af Eventyret Ole Lukie. Dette er rimeligviis Flgen af, at jeg for en Dr. Voges, der har bereist Finmarken og oversat flere af Deres Ting, for nogen Tid siden yttrede min Forundring over, at de fremmede Forlggere kun undtagelsesviis viste Dem den Opmrksomhed at sende Forfatteren et Expl.

Hvorledes det skal holdes hemmeligt, at det er Dem som har indbudt Jonas, det forstaaer jeg ikke.Jeg har tnkt paa forskjellige Lgne, men der er ingen af dem der due.

3/1 70.

Deres

E.C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost