Dato: 14. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Nizza den 14 December 1869.

Kjre, velsignede Fru Melchior!

Idag er det 14 Dage siden jeg her fra Nizza skrev Dem til og endnu har jeg ikke hrt et Ord fra Dem, saa lnge har De aldrig fr ladet mig lnges efter Brev. Hver Dag har jeg den sidste Uge vret paa Posthuset og spurgt om Brev fra Algier, men intet er der, i Dag trstede man mig med at det havde vret stormende Veir, og at Skibene ikke vare afgaaede, det troer jeg nu ikke, men har mere Angest for, at De er syg eller een af Dttrene. I Deres sidste Brev til mig skrev De: "nu sender jeg ikke Brev, fr jeg hrer fra Dem i Nizza". Skulde De ikke have modtaget mit Brev? skulde det vre forkommet paa Land-jorden eller Havet? Nu kan jeg ikke udstte det lnger med igjen at sende Brev og De glder mig jo snart med en Skrivelse. Jeg har det ikke rigtig godt, mit Sind vil ikke lfte sig uagtet jeg har en venlig Omgivelse af alle Folkefrd, som synes at kjende mine Skrifter og ynde mig, dog fler jeg mig ene og heller ikke legemlig vel. Forleden Aften havde jeg ikke lukket godt nok mit Vindue, det sprang op, jeg vaagnede frst i Dagningen flte mig kold og blev ganske forskrkket over saaledes ved Vintertid at sove for aabent Vindue ud til Havet. Jeg fik mhed i alle Lemmer, nu er det bedre, men jeg havde en Angst for Feber og for at de ude, langt fra Hjemmet. Det har vret koldt og regnfuldt her, over i otte Dage, nu endeligt skinner Solen varmt, her er aldeles sommerligt. Hotel pension Suisse hvor jeg boer ligger op til en stor Klippe; fra Husets fjerde Etage kommer man ud paa Terrassen paa Bjerget; her ere hele Orange-Aleer og tilsidst et stort Taarn, hvori Meyerbeer har komponeret en Deel af sin Opera "Africanerinden". Vil man stige hjere, kommer man gjennem en Laage ud i den store offentlige Promenade, under Palmer og Cacter; her er Udsigt til alle Sider, ud over Byen, Havnen og Havet. Blomster ere meget billige i Nizza, jeg kjbte forleden en Bouquet af Roser, ikke frre end 110 , og betalte for disse een Frank, altsaa kun een Mark dansk. Da jeg kom hjem fandt jeg en endnu skjnnere, sendt mig fra en ldre russisk Dame jeg lrte at kjende paa Reisen. Det er isr Russere og Amerikanere, som denne Gang srligt aflgge mig Besg. Idag var her to Amerikanerinder, som jeg frte op at see Udsigten fra Taarnet, gid jeg kunde fre mine danske Venner derop. Juleaften skulle vi have Juletr her i pension suisse, hver betaler et Par Frank og Damerne give Presenter som vindes i Lotteri, mig har man bedet om at give til dette et Par af mine Haandskrifter; det er at slippe for godt Kjb. Jeg bliver her Nytaar over og tager da en kort Tid til Mentone; Veiret vil bestemme hvor snart jeg vender nord paa hjemad. Deres Broder er meget trofast i at skrive mig til, samme Dag han faaer mit Brev sender han strax sin Gjenskrivelse ogsaa Robert Henriques har fulgt Theas Exempel og skrevet mig til. Igaar fik jeg et velsignet Brev fra Grevinde Holstein, fdt Zahrtmann, det var paa hele 14 Sider. Fra Scharff fik jeg da Brev, at Forlovelsen var hvet, af Breve fra Andre hrer jeg, at den lille Pige nok havde for store Fordringer og var vant til at fies i Alt. Eckhardt er glad over den hvede Forlovelse. Frken Cetti og Hr. Neruda have holdt Bryllup. Etatsraad Collin er henrykt over Hartmanns Musik til Kantaten ved Universitets Festen. Lgen, Andreas Buntzen er henfaldet i en dyb Melancholi og har forladt Byen og givet sig under Kuur som Sindssyg. Mine tre Eventyr Hnse-Grethe, Tidslen og Hvad man kan hitte paa, udkommer til Julen, jeg har skrevet til Reitzel at han sender et Exemplar til Thea . Nu er Deres Mand i Hjemmet, Collin skriver at han har talt med ham. Send ham min hjerteligste Hilsen. Lad mig see at jeg nu hrer fra Dem saa at jeg kan skrive engang endnu fr Aaret slutter! Tak for Deres Deeltagelse og Hjertelag i det gamle Aar, bevar den ind i det nye og de Aar som flge. Hils Louise, Anna og Harriet! en glad og deilig Juul! Deres

trofast hengivne og taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad