Dato: 6. december 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 6 December 1869

Kjre Ven

Jeg modtog i Formiddags Deres rare Brev af 2 Dcmer, for hvilket jeg takker og som jeg strax besvarer. Brevet var af Nizza og dog maae jeg tilstaa, at jeg var kold og frs, da jeg lste om den meget Snee, Regn og Storm, som har forfulgt Dem i Syden. Vi have ingen Kulde herhjemme, men desmere Rusk og mrkt Veir, saa at man tnder Lys i Boutikkerne midt om Dagen. Men saa boe vi ogsaa nrmere Nordpolen, og saa nrme vi os til Julen, som jo skal vre nr Vinter. Men Varme have vi, Varme i Hjertet, Varme for vore fravrende Venner, Varme nok til at nske at visse af disse Venner kom snart hjem, saa vi skulde hygge og dkke for dem, saa at de kunde selv og fle at trods Roserne i Nizza nu med Rette kunne sige:

at intetsteds er Roserne saa rde

Og intetsteds er Tornene saa smaa

Og Intetsteds er Dunene saa blde o.s.v.o.s.v.

Jeg opgiver ikke Haabet om at see Dem hos os til Juul, det Samme siger min Kone, der lnges meget efter Dem, det Samme siger Marie, der flere Gange om Dagen taler om Dem og som endnu denne Morgen dikterede min Kone et / Brev, der ld omtrent saaledes: Til min Kjreste H. C. Anders, kommer De snart hjem og bringer mig et Krmmerhuus med? Enhver Fugl synger med sit Nb, den lille Engel forener det Nyttige med det Behagelige og vil foruden Dem Selv have et Krmmerhuus. Vi Andre ville lade os nie med Dem uden Krmmerhuse. Indlagt en Epistel fra Robert, Anna og min Kone. Alle og n skrive. Edmund og Fernanda hilse. Vi leve temmelig stille endnu, igaar Sndag var vi i Besg hos Raaslfs, hvor vi i en Times Tid converserede med Fruen og Datteren, ogsaa om Dem, det er meget behagelige Folk. Studenterforeningen havde forrige Uge en Concert, hvor der opfrtes flere af Hartmanns Ting, der er deilige og som gjorte megen Lykke. I Lverdags saae vi Barselstuen, som gaaer godt af Manzius, O Poulsen Fru Sdring, Herr og Fru Phister i Srdeleshed. I Morgen gives Liden Kirsten, som jeg gjerne vil see. Paa Onsdag debuterer Rungs Datter i Jgerbruden, hun er lille, men skal have en smuk symperthetiske Stemme. Vi besgte i Sndags Herr og Fru Neruda, som i Fredags havde Bryllup, de boe meget net i Dronningens Tvergade, og ere meget lykkelige. / De har rigtignok levet hit paa den Reise, paa 5te og 6te Sal, jo De er mig den Rette. Cabiros Breve have staaet i Dagbladet, som jeg troede, at De fik sendt? Han bliver nogen Tid i Alexandrien. Mrkeligt nok for jeg fik samme Idee som De med Storkebrevet. Det vil sige den Idee, at De vilde benytte en saadanne. Deres 3 Historier komme ud i disse Dage hos Reitzel. Ellers er det stille i Literaturen. Min Dom om Bergses Bog er omtrent bleven tiltraadt af alle Kritikkerne. Rigsdagen er nu samlet, Finantsloven viser et Deficit paa 2 Million, som dkkes af en overordenlig Skat. Fra Consul Mrk, som spiste hos os igaar, og som ogsaa savnede vor Sndagsgjst, mange Hilsener. Bloch har atter malet et fortrinligt Genrestykke, en Fisker, der rkker af en Kurv med Fisk der vltes af nogle nder. Jeg ville kjbe det, men han har lovet Bille at vise ham det fr han slger det. Jeg besgte ogsaa Heinrich Hansen, der maler et deiligt Stykke "Det Indre af Dogepladset i Venedig" det er bestilt af Grosserer Adler. Min Sster i Algier har en enorme Correspondance, vist ligesaa stor som Deres. Hun kan ikke huske alle sine Correspondenter, jeg hrer fra hende gjennem hendes Mand, som hilser Dem / mange Gange. Nu har jeg ikke mere at opvarte med i Dag, jeg vil slutte med det nske, at de vel vil overveie om De ikke vil tilbringe Julen hos os, De skal faae Julegrd, Vlling, Torsk alle Deres Livretter, De vil glde Deres mange Veninder og Venner. Leilighed kan De sagtens faae. Jeg han hilse fra alle Deres Sager paa mit Loft, de befinde sig vel, men ere lidt utaalmodige. Det Vrste er, at Deres Humeur forhindrer Dem i at berige os med noget Nyt, dertil hrer godt Humeur, gode Venner, Tilfredshed med sit Opholdssted og Ro i Sindet. Jeg venter i Deres Nste at erfare hvad Bestemmelse De tager og om De overhovedet tnke paa at komme hjem.

Lev nu vel og skriv snart igjen. Mit Brevs Indhold er noget tomt, skjndt jeg har fyldt 4 Sider, men Meningen er god og nste Gang skal jeg vre mere interessant! Lev vel! Jeg haaber at nske Dem gldelig Juul paa Kongens Nytorv.

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 504-07)