Dato: 9. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Mnchen den 9 Nov: 1869.

Kjre Ven!

Efter et Ophold paa Basns, Holsteinborg og Glorup, kom jeg endelig afsted, indtraf til Messen i Leipzig, blev en Dag i Dresden og tog da strax ud til Fru Serre som boer paa Grndsen af Bhmen. I henved 10 Aar havde vi ikke seet hinanden, hun var meget ldet, meget svag og strkt bevget ved Gjensynet. Jeg blev her en heel Uge og kom saa i daarligt Veir, over Prag til Wien; her var vanskeligt at faae Logi og dette utilladeligt dyrt; man lever i London ligesaa billigt; jeg flte mig slet ikke hyggelig, blev strkt forkjlet og med Veiret blev det vrre og vrre, Sneen faldt saa at Banetoget i to Dage var standset mellem Gratz og Venedig, den Vei til Hyerez turde jeg altsaa ikke vove og jeg bestemte at lgge over Mnchen ind i Frankerige, men hvilken, maa Veiret afgjre, derfor beder jeg Dem har De noget srdeles at skrive til mig om da at sende Brevet her til Mnchen poste restante, hvor jeg ved min Afreise kan give besked om hvor Breve, som komme, sendes til mig. Jeg har hos Etatsraad Collin lagt et Manuskript til Dem, som jeg mener maa trykkes og udstyres aldeles som ifjor: Dryaden, da vil det, antager jeg, have samme Strrelse. Titelen bliver: Hnse=Grethes Familie, Tidselen og Hvad man Kan hitte paa. Historier og Eventyr af H. C. Andersen, eller synes De bedre om at det hedder "Jule=Hfte 1869 af H. C. Andersen" indeholder: "Hnse=Grethe, Tidselen og Hvad man kan hitte paa." Skulde i Lbet af 14 Dage et nyt Eventyr vre sprunget frem, da faaer De det med, men jeg lover det ikke! -

til den lille Bog maa en Smuds Titel, en Hovedtitel og et Blad foran hver Historie med dennes Navn, saaledes som i de gule Hefter: Eventyr og Historier; dernst samme Tryk og Ramme som i Dryaden. De vil tidsnok kunde faa den lille Bog istand til Julen. Dedication skal jeg senere sende. Hils nu paa det hjerteligste Deres Broder, hans og Deres Fruer, samt Lieutenant Jnckes og Alle som jeg troer venligt tnke paa mig. Kaulbach fortalte mig i Dag at den Kunsthandler som har udgivet hans Billede: Engelen, efter mit Eventyr er ved dette blevet en riig Mand; dette Billede gaaer i alle Skikkelser ud over Europa og Amerika. Kaulbach har Bestilling paa flere af disse at udfre i Oliemaleri. Det er ganske morsomt at have vret den frste der fik Ideen.

Lev nu hjerteligt vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Velbaarne Hr. Boghandler T. Reitzel

Brostrdet i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 64-65)