Dato: 22. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

630. Til E. Collin.

Holsteinborg den 22 Sept 1869.

Kjre Ven!

I Dag, strax paa Eftermiddagen forlader jeg Holsteinborg hvor jeg ret har flt mig hyggeligt og hjemme. Denne Gang beboede jeg to store Vrelser med Balkon ud til Haven og med den deiligste Udsigt over Glen og Havet. Greven og Grevinden have ret viist mig stor Opmrksomhed og Deeltagelse, det er gode, kjrlige Mennesker og Brnene, jeg har jo her en rar, forstandig Gudsn, hnge ved mig. Jeg tager nu til Glorup, men bliver der ikke lnger end til frst kommende Sndag morgen, da er det min agt699 at reise over Fredericia, hvor jeg maaskee bliver et Dgn, men det er uvist, og tager lige til Hamborg.

Hvad nu Breve til mig angaaer700, da holder jeg mig til Deres vante Venskab for mig at disse, af Posten i Kjbenhavn, maa afleveres til Dem, (i Dronningens Tvergade); jeg skriver imorgen til Posthuset derom; vil De da vre saa god, naar De ikke tydeligt af Udskriften seer fra hvem Brevet kan vre, at aabne samme'ndash;jeg giver Dem min Fuldmagt her til, som De har den til at hve de Penge der kunne blive at hve for mig,– og da sende mig de Breve der ere vrd at sende, De vil altid vide hvor mit Opholdsted er. Nu antager jeg at de frste Breve sendes til Leipzig poste restante eller til Dresden poste restante; fra et af disse Steder vil De erholde Brev fra mig og videre hre om Reise-Routen.–Hr Mrk som boer bag Hovedvagten og handler med Ordensbaand har paa Anmodning af Hr I Collin, sendt mig en Alen Baand til Commandeurkorset. Jeg veed ikke om det er blevet betalt, maa det skee og De er saa god at skrive Udlget ind i vort Mellemvrende.–Til Fru Lund, Malerens Kone, som paa min sjette September var saa venlig at glde mig med en deeltagende Skrivelse sender jeg her et lille Brev, jeg antager at hun endnu er i Hellebk; at De selv er der med Familie, antager jeg, og lader derfor min Skrivelse adressere der hen, Postmesteren i Skjelskjr har vel Besked om De skulde vre afreist.–Der maa have vret interesant at boe hvor De boer i Hellebk, i disse stormfulde Dage, jeg gad nok have seet Serne der, her rullede de ganske praktfuldt uagtet Glen strkker sig lidt ud med L. Fra Udlandet skriver jeg Deres Kone til, nu kun min hjerteligste Hilsen til hende, Louise og Jonas. Tak endnu engang for al Deres Deeltagelse og Hjertelag i Festen den 6te September.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost