Dato: 28. august 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

625. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen.

Dersom jeg ikke havde vret saa sikker paa at trffe Dem i Onsdags, havde jeg svaret paa Deres Brev. Det skete nu ikke. Paa Onsdag kommer jeg atter ind og skal da see at lede Dem op; men forresten trffes jeg i Sparekassen, sikkrest c. Kl. 1 . ; jeg er der jo i Regelen fra 12'ndash;2. Deres Pengesager skulle da der paa Stedet blive saa fuldstndigt ordnede, at De kan have alt beredt for Reisen.

Vort Ophold herude er i denne Sommer blevet os i den Grad fortrdiget, at vi maa opgive nogensinde meer at kunne have det her som hidtil; det er Chicaner og Rvestreger som forjage os. Men det er for vidtlftigt og for Andre for kjedeligt at skrive om.

Med Hensyn til en eventuel Samtale om Deres Sager, vil jeg dog endnu underrette Dem om, at jeg Mandagen d. 6te Septbr. ogsaa kan trffes i Sparekassen, altsaa Dagen fr Deres Afreise.

Alle hilse. Den indflyttende Theodor har dette Brev med sig

Aalsgaard. 28/9

[c: 28/8] 69

Deres

E. Collin.

Det er kun fordi det strider mod min Flelse at lade dette Brev gaa til Kjbenhavn, uden et Par Ord fra mig, at jeg stter mig til Skrivebordet, thi jeg har intet at fortlle Dem kjre Andersen, og vi sees jo'ndash;om Gud vil –i nste, eller rettere nst nste Uge'ndash;maaskee fr hvis De gjr Alvor af Deres Besg herude.

Deres Reiseplan kjender jeg kun lidt til og tnker mig at De, for en Deel, bestemmer den efter Familien Melchiors.–Hvor De kommer i logi med dem, har De jo et godt Stykke Danmark med Dem, og vil ikke fle lngsel efter os Andre Stakler som sidde og fryse under vor graa Himmel med de blsende Skyer.–Jeg skal ikke misunde Dem Sydens Varme og Solskin kjereAndersen, men af et oprigtigt Hjerte nske Dem Alle en Reises Nydelser og saa faae af dens uundgaaelige Savn, som muligt.

Levvel til vi sees.

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost